Skolebidrag - karakterpoeng

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg

Les mer om skolebidragsindikatorer og hvordan de beregnes på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Skolebidrag - karakterpoeng
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 0,2 0,2 0,3 0,5
Aust-Agder fylke (utgått) -0,1 0,2 -0,7 -0,4
Buskerud fylke (utgått) -0,1 -0,2 -0,3 -0,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) -0,5 -0,3 -1,3 0,2
Hedmark fylke (utgått) -0,1 -0,5 -0,1 -0,2
Hordaland fylke (utgått) 0,1 -0,3 -0,4 -0,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 0,5 0,3 0,2 -0,4
Nordland fylke -0,5 -0,1 0,4 -0,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) -1,0 -0,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) -0,9 -0,8 -0,1 -0,2
Oslo fylke -0,2 0,6 0,7 0,5
Rogaland fylke -0,2 0,0 0,0 0,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,6 0,0 -0,2 0,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) -0,2 0,1
Telemark fylke (utgått) 0,8 -0,3 0,2 -0,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) -1,1 -0,7 0,0 -0,2
Trøndelag - Trööndelage fylke -0,6 -0,3
Vest-Agder fylke (utgått) 0,4 0,0 -0,6 0,0
Vestfold fylke (utgått) 0,3 0,0 -0,1 0,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) -0,1 -0,4 -0,5 -0,4
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Faktiske karakterpoeng
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 41,5 42,0 42,3 42,7
Aust-Agder fylke (utgått) 39,4 40,3 39,9 40,4
Buskerud fylke (utgått) 40,8 41,0 41,0 41,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 38,7 40,0 38,9 40,7
Hedmark fylke (utgått) 39,1 40,0 40,3 40,6
Hordaland fylke (utgått) 40,9 41,3 41,3 41,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 41,1 41,7 42,0 41,3
Nordland fylke 39,0 40,3 41,2 41,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 39,1 40,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 39,6 39,9 40,7 41,2
Oslo fylke 41,1 42,2 42,8 43,2
Rogaland fylke 41,7 42,1 42,5 42,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 41,9 42,1 41,8 42,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 40,1 40,9
Telemark fylke (utgått) 40,0 40,2 40,6 40,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 39,7 40,1 41,0 41,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 40,7 41,0
Vest-Agder fylke (utgått) 40,8 41,2 40,9 41,4
Vestfold fylke (utgått) 40,5 41,1 41,4 41,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 39,6 40,4 40,7 41,0
Forventet karakterpoeng
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 41,3 41,8 42,0 42,2
Aust-Agder fylke (utgått) 39,5 40,1 40,6 40,8
Buskerud fylke (utgått) 40,9 41,2 41,3 41,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 39,1 40,3 40,2 40,6
Hedmark fylke (utgått) 39,1 40,6 40,4 40,8
Hordaland fylke (utgått) 40,8 41,5 41,7 41,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 40,6 41,4 41,8 41,7
Nordland fylke 39,5 40,4 40,7 41,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 40,0 40,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 40,4 40,7 40,9 41,4
Oslo fylke 41,3 41,6 42,1 42,7
Rogaland fylke 41,8 42,0 42,5 42,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 41,3 42,1 42,1 42,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 40,3 40,8
Telemark fylke (utgått) 39,2 40,4 40,5 40,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 40,8 40,8 41,0 41,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 41,3 41,3
Vest-Agder fylke (utgått) 40,5 41,2 41,5 41,4
Vestfold fylke (utgått) 40,2 41,0 41,4 41,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 39,7 40,8 41,3 41,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no