Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Eksamen programfag

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)

Skoleporten legges ned 1. juli 2021.

 

Denne statistikken er tilgjengelig på udir.no/statistikk