Eksamen fellesfag

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)

Grunnet en teknisk feil er publiseringen av karakterer i videregående opplæring 2018/19 forsinket i Skoleporten. Du finner alle resultatene på udir.no/statistikk. 

Her finner du eksamenskarakterer for et utvalg fag. Eksamenskarakterer i alle fag finner du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Matematikk 1P-Y yrkesfaglig eksamen
Akershus fylke 2,9 2,9 3,0 3,5
Aust-Agder fylke 2,9 3,4 3,0 3,3
Buskerud fylke 2,8 3,1 2,8 3,2
Finnmark Finnmárku fylke 3,1 3,4 2,9 2,8
Hedmark fylke 3,1 3,0 2,9 3,6
Hordaland fylke 3,1 2,9 3,1 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,6 3,5 3,5
Nordland fylke 3,3 2,6 2,9 3,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,9 2,7 3,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,3 3,0 2,5 3,0
Oslo fylke 2,7 2,3 2,7 2,8
Rogaland fylke 3,0 3,2 3,5 3,0
Sogn og Fjordane fylke 3,3 3,0 2,8 3,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,2 3,7
Telemark fylke 3,3 3,5 2,5 2,7
Troms Romsa fylke 2,9 2,5 2,6 3,6
Trøndelag fylke 3,4
Vest-Agder fylke 2,6 2,8 3,2 3,2
Vestfold fylke 3,2 2,9 3,6 2,9
Østfold fylke 2,7 2,3 2,6 2,6
Matematikk 1P studieforberedende eksamen
Akershus fylke 2,8 2,6 2,7 3,2
Aust-Agder fylke 2,5 2,7 2,3 3,2
Buskerud fylke 2,6 2,7 2,4 2,8
Finnmark Finnmárku fylke 2,1 2,5 2,1
Hedmark fylke 2,4 2,4 1,8 2,5
Hordaland fylke 2,2 2,9 2,4 2,9
Møre og Romsdal fylke 2,6 2,7 2,4 3,1
Nordland fylke 2,3 2,5 2,4 2,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,0 2,2 1,5
Norske skoler i utlandet 1,8
Oppland fylke 2,2 2,6 2,7 2,7
Oslo fylke 2,5 2,5 2,4 3,3
Rogaland fylke 2,5 2,8 2,5 3,3
Sogn og Fjordane fylke 2,7 2,4 2,3 3,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,8 2,3 2,3
Telemark fylke 2,3 2,5 2,3 3,2
Troms Romsa fylke 2,0 2,6 2,8 2,8
Trøndelag fylke 2,8
Vest-Agder fylke 1,9 2,4 2,3 3,0
Vestfold fylke 2,2 2,0 2,4 2,8
Østfold fylke 2,2 2,3 2,2 2,6
Matematikk 2P studieforberedende eksamen
Akershus fylke 2,9 2,9 2,9 3,0
Aust-Agder fylke 2,8 2,8 2,8 3,1
Buskerud fylke 3,0 2,8 3,2 3,1
Finnmark Finnmárku fylke 2,9 3,2 2,9 2,9
Hedmark fylke 2,7 2,9 2,8 3,3
Hordaland fylke 2,7 2,9 2,9 2,9
Møre og Romsdal fylke 3,1 3,0 3,0 3,2
Nordland fylke 2,9 3,1 3,1 3,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,6 2,9 2,8
Norske skoler i utlandet 1,9 3,8 2,8
Oppland fylke 3,0 3,0 3,4 3,3
Oslo fylke 2,6 3,2 2,9 3,1
Rogaland fylke 3,0 3,2 3,1 3,3
Sogn og Fjordane fylke 3,3 3,1 3,2 3,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,8 2,8 2,7
Telemark fylke 2,9 2,7 2,9 3,1
Troms Romsa fylke 2,8 3,0 3,3 3,3
Trøndelag fylke 3,0
Vest-Agder fylke 2,5 2,7 2,8 3,0
Vestfold fylke 2,4 2,5 2,7 2,8
Østfold fylke 2,7 2,9 2,9 3,0
Matematikk 2P-Y påbygg eksamen
Akershus fylke 2,4 2,6 2,6 2,6
Aust-Agder fylke 2,4 2,7 2,8 2,8
Buskerud fylke 2,4 2,6 2,5 2,6
Finnmark Finnmárku fylke 2,0 2,8 2,7 2,4
Hedmark fylke 2,6 2,5 2,7 2,7
Hordaland fylke 2,5 2,7 2,5 2,7
Møre og Romsdal fylke 2,6 2,7 2,8 2,9
Nordland fylke 2,5 2,6 2,9 2,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,6 2,7 2,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 2,4 2,4 2,7 2,9
Oslo fylke 2,1 2,1 2,0 2,1
Rogaland fylke 2,7 3,0 2,9 3,0
Sogn og Fjordane fylke 3,3 3,1 3,0 3,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,7 2,8 2,8
Telemark fylke 2,3 2,3 2,4 2,5
Troms Romsa fylke 2,4 2,8 2,9 2,9
Trøndelag fylke 2,8
Vest-Agder fylke 2,7 2,6 2,5 2,7
Vestfold fylke 2,4 2,6 2,6 2,5
Østfold fylke 2,2 2,4 2,2 2,4
Matematikk 1T-Y yrkesfaglig eksamen
Akershus fylke 4,0 4,2 2,9
Aust-Agder fylke 3,2
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 1,5
Hordaland fylke 3,1 2,9 3,1 2,3
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 1,9 2,5 2,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke 2,7 3,2 2,9 2,4
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,5 3,2
Sogn og Fjordane fylke 3,7 2,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 2,6 3,3 3,9 3,4
Vestfold fylke 2,5
Østfold fylke 3,3 3,0
Matematikk 1T studieforberedende eksamen
Akershus fylke 3,8 3,3 3,5 3,5
Aust-Agder fylke 3,2 2,8 2,4 3,8
Buskerud fylke 3,6 3,3 3,4 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 2,9 3,7 3,0
Hedmark fylke 3,4 3,5 3,3 2,9
Hordaland fylke 3,7 3,3 3,1 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,2 3,1 3,4
Nordland fylke 3,5 3,1 2,8 3,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,5 3,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,4 3,2 3,0 2,9
Oslo fylke 3,7 3,3 3,7 3,6
Rogaland fylke 3,8 3,2 3,2 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,8 3,6 3,2 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,0 3,4
Telemark fylke 3,5 3,6 3,8 3,9
Troms Romsa fylke 3,4 3,4 3,7 3,3
Trøndelag fylke 3,4
Vest-Agder fylke 3,2 3,4 3,7 3,7
Vestfold fylke 3,3 3,5 3,7 3,3
Østfold fylke 3,4 3,2 3,7 3,7
Norsk yrkesfaglig eksamen
Akershus fylke 3,4 3,4 3,7 3,6
Aust-Agder fylke 3,1 3,0 3,3 2,7
Buskerud fylke 3,5 3,3 3,3 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,4 3,4 3,1
Hedmark fylke 3,6 3,4 3,3 3,5
Hordaland fylke 3,4 3,2 3,7 3,3
Møre og Romsdal fylke 3,2 3,0 3,4 3,4
Nordland fylke 3,4 3,4 3,3 3,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,8 3,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,6 3,7 3,2 3,4
Oslo fylke 3,4 3,3 3,4 3,2
Rogaland fylke 3,1 3,7 3,5 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,5 3,6 3,6 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,8 3,5
Telemark fylke 3,3 3,4 3,2 3,5
Troms Romsa fylke 3,5 3,1 3,6 3,3
Trøndelag fylke 3,3
Vest-Agder fylke 3,3 3,6 3,2 3,5
Vestfold fylke 3,6 3,4 3,5 3,5
Østfold fylke 3,1 3,6 3,2 3,5
Norsk hovedmål studieforberedende eksamen
Akershus fylke 3,6 3,5 3,6 3,7
Aust-Agder fylke 3,3 3,4 3,5 3,6
Buskerud fylke 3,5 3,6 3,5 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 3,1 3,2 3,3 3,5
Hedmark fylke 3,2 3,3 3,4 3,5
Hordaland fylke 3,5 3,5 3,6 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,6 3,7
Nordland fylke 3,2 3,2 3,4 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,3 3,4
Norske skoler i utlandet 3,5 3,3 3,2 3,3
Oppland fylke 3,3 3,3 3,3 3,7
Oslo fylke 3,5 3,6 3,6 3,7
Rogaland fylke 3,5 3,4 3,6 3,6
Sogn og Fjordane fylke 3,5 3,6 3,6 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,3 3,5
Telemark fylke 3,4 3,5 3,3 3,5
Troms Romsa fylke 3,4 3,4 3,4 3,6
Trøndelag fylke 3,6
Vest-Agder fylke 3,3 3,2 3,4 3,5
Vestfold fylke 3,3 3,5 3,4 3,6
Østfold fylke 3,3 3,3 3,3 3,5
Norsk sidemål studieforberedende eksamen
Akershus fylke 3,3 3,3 3,3 3,3
Aust-Agder fylke 3,1 3,3 3,1 3,3
Buskerud fylke 3,3 3,4 3,4 3,5
Finnmark Finnmárku fylke 2,8 2,8 3,2 3,2
Hedmark fylke 3,0 3,2 3,1 3,1
Hordaland fylke 3,3 3,5 3,4 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,5 3,5 3,5
Nordland fylke 2,9 3,1 3,2 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1 3,3 3,2
Norske skoler i utlandet 3,4 2,5 3,1 3,4
Oppland fylke 3,2 3,4 3,2 3,3
Oslo fylke 3,3 3,6 3,5 3,5
Rogaland fylke 3,3 3,4 3,3 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,4 4,0 3,7 3,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1 3,3 3,2
Telemark fylke 3,2 3,5 3,3 3,3
Troms Romsa fylke 3,3 3,1 3,2 3,3
Trøndelag fylke 3,2
Vest-Agder fylke 3,1 3,1 3,0 3,2
Vestfold fylke 3,1 3,2 3,2 3,3
Østfold fylke 3,0 3,2 3,1 3,2
Norsk hovedmål påbygg eksamen
Akershus fylke 3,0 2,9 2,9 3,0
Aust-Agder fylke 2,7 2,6 2,8 2,8
Buskerud fylke 3,1 3,0 2,9 2,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,0 2,8 2,9 2,9
Hedmark fylke 2,8 2,7 2,8 3,0
Hordaland fylke 2,9 2,8 2,8 3,0
Møre og Romsdal fylke 2,9 2,8 2,8 3,0
Nordland fylke 2,9 2,7 2,8 3,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,9 2,6 2,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 2,7 2,8 2,9 3,1
Oslo fylke 2,8 2,7 2,8 2,9
Rogaland fylke 2,9 2,8 2,9 3,0
Sogn og Fjordane fylke 3,1 3,0 3,0 3,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,8 2,8 2,8
Telemark fylke 2,8 2,8 3,0 2,9
Troms Romsa fylke 2,8 2,7 2,8 2,9
Trøndelag fylke 3,1
Vest-Agder fylke 2,7 2,6 2,6 2,9
Vestfold fylke 2,8 2,8 2,8 2,8
Østfold fylke 2,6 2,7 2,8 2,9
Norsk sidemål påbygg eksamen
Akershus fylke 2,5 2,6 2,6 2,6
Aust-Agder fylke 2,5 2,6 2,4 2,5
Buskerud fylke 2,7 2,7 2,9 2,8
Finnmark Finnmárku fylke 2,4 3,1 2,7 2,4
Hedmark fylke 2,5 2,6 2,6 2,6
Hordaland fylke 2,6 2,8 2,8 2,7
Møre og Romsdal fylke 2,7 2,8 2,8 2,6
Nordland fylke 2,8 2,6 2,7 2,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,7 2,6 2,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 2,6 2,7 2,7 2,8
Oslo fylke 2,8 2,7 2,7 2,9
Rogaland fylke 2,6 2,8 2,7 2,8
Sogn og Fjordane fylke 2,7 3,3 2,9 2,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,6 2,7 2,8
Telemark fylke 2,7 2,8 3,0 2,9
Troms Romsa fylke 2,7 2,5 2,6 2,7
Trøndelag fylke 2,6
Vest-Agder fylke 2,4 2,4 2,5 2,6
Vestfold fylke 2,6 2,6 2,7 2,9
Østfold fylke 2,5 2,5 2,6 2,6
Engelsk studieforberedende eksamen
Akershus fylke 4,0 3,8 3,7 4,1
Aust-Agder fylke 3,8 3,8 3,6 4,0
Buskerud fylke 3,8 3,5 3,7 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,1 3,5 3,5
Hedmark fylke 3,3 3,5 3,9 3,7
Hordaland fylke 3,6 3,3 3,8 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,5 3,7 3,9
Nordland fylke 3,3 3,5 3,8 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,1 3,3
Norske skoler i utlandet 3,3 3,5 3,9
Oppland fylke 3,6 3,3 3,6 3,9
Oslo fylke 4,0 3,8 3,9 4,0
Rogaland fylke 3,8 3,9 3,8 3,9
Sogn og Fjordane fylke 3,6 3,7 4,0 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,1 3,5
Telemark fylke 3,4 3,4 4,3 3,8
Troms Romsa fylke 3,3 3,7 4,1 3,9
Trøndelag fylke 3,8
Vest-Agder fylke 3,6 3,5 3,5 3,6
Vestfold fylke 3,5 3,7 3,6 3,6
Østfold fylke 3,4 3,3 3,7 3,8
Engelsk yrkesfaglig eksamen
Akershus fylke 3,2 2,9 3,5 3,3
Aust-Agder fylke 2,7 2,3 2,9 2,9
Buskerud fylke 2,8 3,4 3,1 3,1
Finnmark Finnmárku fylke 2,3 2,4 3,1
Hedmark fylke 2,7 2,6 3,0 3,5
Hordaland fylke 3,0 2,8 3,0 3,2
Møre og Romsdal fylke 3,0 3,1 3,3 3,5
Nordland fylke 2,7 2,6 3,0 3,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 2,5 3,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 2,5 2,4 2,9 3,2
Oslo fylke 3,1 2,7 3,4 3,0
Rogaland fylke 3,1 3,1 3,1 3,2
Sogn og Fjordane fylke 2,1 3,0 3,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,0 3,1 3,1
Telemark fylke 2,0 2,6 2,0
Troms Romsa fylke 3,0 2,8 3,3 3,2
Trøndelag fylke 3,3
Vest-Agder fylke 2,9 3,0 3,4 2,8
Vestfold fylke 3,0 3,3 2,9 2,9
Østfold fylke 2,9 2,7 3,0 3,1
Fransk 2 eksamen
Akershus fylke 3,2 3,5 3,4 3,9
Aust-Agder fylke 3,3 3,7 3,6 3,7
Buskerud fylke 3,1 2,9 2,8 3,1
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 3,0 3,2 3,1 3,5
Hordaland fylke 3,0 3,3 3,3 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,0 3,3 4,2 4,3
Nordland fylke 3,1 3,1 3,8 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,2 2,9 3,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 2,9 2,6 2,7 3,6
Oslo fylke 3,6 3,5 3,8 3,9
Rogaland fylke 3,3 3,7 3,4 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,5 3,2 3,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,9 3,2 3,4
Telemark fylke 2,3 2,4 2,4 2,8
Troms Romsa fylke 3,1 3,1 3,0 3,3
Trøndelag fylke 3,2
Vest-Agder fylke 3,0 2,9 3,8 3,8
Vestfold fylke 3,0 3,1 2,8 3,6
Østfold fylke 2,8 2,8 3,0 3,2
Spansk 2 eksamen
Akershus fylke 3,4 3,8 3,4 3,3
Aust-Agder fylke 3,1 3,6 3,4 3,2
Buskerud fylke 3,1 3,4 3,3 3,4
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 3,0 3,0 3,1 3,7
Hordaland fylke 3,0 3,1 3,4 3,2
Møre og Romsdal fylke 2,9 3,4 3,5 3,1
Nordland fylke 2,8 3,6 3,4 3,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,0 3,0 3,3
Norske skoler i utlandet 4,8 3,3
Oppland fylke 3,3 3,2 3,0 3,0
Oslo fylke 3,7 3,6 3,8 3,8
Rogaland fylke 3,3 3,2 3,5 3,2
Sogn og Fjordane fylke 3,2 3,9 2,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,9 3,3 3,5
Telemark fylke 2,9 3,4 3,5 3,2
Troms Romsa fylke 3,4 3,1 4,0 3,6
Trøndelag fylke 3,1
Vest-Agder fylke 2,9 3,6 3,8 3,8
Vestfold fylke 3,0 3,0 3,4 3,3
Østfold fylke 2,8 3,4 3,0 3,2
Tysk 2 eksamen
Akershus fylke 3,7 3,6 3,6 3,6
Aust-Agder fylke 3,9 3,5 3,1 3,3
Buskerud fylke 3,3 3,1 3,6 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 3,0 2,6
Hedmark fylke 2,9 3,6 3,4 3,7
Hordaland fylke 3,2 3,4 3,3 3,0
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,4 3,4 3,5
Nordland fylke 2,8 3,4 3,1 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,2 3,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,1 2,9 3,3 3,3
Oslo fylke 3,8 3,6 4,0 4,0
Rogaland fylke 3,2 3,6 3,4 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,7 3,9 3,5 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1 3,4 3,3
Telemark fylke 3,3 3,4 3,3 3,3
Troms Romsa fylke 3,3 2,9 3,2
Trøndelag fylke 3,4
Vest-Agder fylke 3,3 3,0 3,7 3,8
Vestfold fylke 3,4 3,3 3,7 3,3
Østfold fylke 3,4 3,6 3,6 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no