Eksamen fellesfag

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)

Her finner du eksamenskarakterer for et utvalg fag. Eksamenskarakterer i alle fag finner du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Matematikk 1P-Y yrkesfaglig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,9 2,9 3,0 3,5 3,4
Aust-Agder fylke (utgått) 2,9 3,4 3,0 3,3 3,5
Buskerud fylke (utgått) 2,8 3,1 2,8 3,2 3,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,1 3,4 2,9 2,8 3,7
Hedmark fylke (utgått) 3,1 3,0 2,9 3,6 3,6
Hordaland fylke (utgått) 3,1 2,9 3,1 3,4 3,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6
Nordland fylke 3,3 2,6 2,9 3,2 3,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,9 2,7 3,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,3 3,0 2,5 3,0 3,2
Oslo fylke 2,7 2,3 2,7 2,8 2,6
Rogaland fylke 3,0 3,2 3,5 3,0 3,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,3 3,0 2,8 3,0 3,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,4 3,2 3,7
Telemark fylke (utgått) 3,3 3,5 2,5 2,7 1,5
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,9 2,5 2,6 3,6 3,1
Trøndelag fylke 3,4 3,7
Vest-Agder fylke (utgått) 2,6 2,8 3,2 3,2 3,1
Vestfold fylke (utgått) 3,2 2,9 3,6 2,9 3,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,7 2,3 2,6 2,6 2,8
Matematikk 1P studieforberedende eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,8 2,6 2,7 3,2 3,1
Aust-Agder fylke (utgått) 2,5 2,7 2,3 3,2 3,1
Buskerud fylke (utgått) 2,6 2,7 2,4 2,8 3,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,1 2,5 2,1 2,4
Hedmark fylke (utgått) 2,4 2,4 1,8 2,5 2,4
Hordaland fylke (utgått) 2,2 2,9 2,4 2,9 3,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,6 2,7 2,4 3,1 2,6
Nordland fylke 2,3 2,5 2,4 2,6 2,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,0 2,2 1,5
Norske skoler i utlandet 1,8
Oppland fylke (utgått) 2,2 2,6 2,7 2,7 2,6
Oslo fylke 2,5 2,5 2,4 3,3 2,8
Rogaland fylke 2,5 2,8 2,5 3,3 3,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,7 2,4 2,3 3,4 2,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,8 2,3 2,3
Telemark fylke (utgått) 2,3 2,5 2,3 3,2 2,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,0 2,6 2,8 2,8 3,0
Trøndelag fylke 2,8 2,7
Vest-Agder fylke (utgått) 1,9 2,4 2,3 3,0 2,9
Vestfold fylke (utgått) 2,2 2,0 2,4 2,8 2,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,2 2,3 2,2 2,6 2,8
Matematikk 2P studieforberedende eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0
Aust-Agder fylke (utgått) 2,8 2,8 2,8 3,1 2,8
Buskerud fylke (utgått) 3,0 2,8 3,2 3,1 2,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,9 3,2 2,9 2,9 2,8
Hedmark fylke (utgått) 2,7 2,9 2,8 3,3 2,9
Hordaland fylke (utgått) 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0
Nordland fylke 2,9 3,1 3,1 3,2 2,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,6 2,9 2,8
Norske skoler i utlandet 1,9 3,8 2,8
Oppland fylke (utgått) 3,0 3,0 3,4 3,3 3,3
Oslo fylke 2,6 3,2 2,9 3,1 3,0
Rogaland fylke 3,0 3,2 3,1 3,3 3,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,3 3,1 3,2 3,0 3,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,8 2,8 2,7
Telemark fylke (utgått) 2,9 2,7 2,9 3,1 3,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,8 3,0 3,3 3,3 3,1
Trøndelag fylke 3,0 3,0
Vest-Agder fylke (utgått) 2,5 2,7 2,8 3,0 2,8
Vestfold fylke (utgått) 2,4 2,5 2,7 2,8 2,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,7 2,9 2,9 3,0 2,7
Matematikk 2P-Y påbygg eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
Aust-Agder fylke (utgått) 2,4 2,7 2,8 2,8 2,6
Buskerud fylke (utgått) 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,0 2,8 2,7 2,4 2,8
Hedmark fylke (utgått) 2,6 2,5 2,7 2,7 2,6
Hordaland fylke (utgått) 2,5 2,7 2,5 2,7 2,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8
Nordland fylke 2,5 2,6 2,9 2,7 2,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,6 2,7 2,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 2,4 2,4 2,7 2,9 2,6
Oslo fylke 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2
Rogaland fylke 2,7 3,0 2,9 3,0 2,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,3 3,1 3,0 3,0 2,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,7 2,8 2,8
Telemark fylke (utgått) 2,3 2,3 2,4 2,5 2,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,4 2,8 2,9 2,9 2,7
Trøndelag fylke 2,8 2,7
Vest-Agder fylke (utgått) 2,7 2,6 2,5 2,7 2,7
Vestfold fylke (utgått) 2,4 2,6 2,6 2,5 2,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,2 2,4 2,2 2,4 2,5
Matematikk 1T-Y yrkesfaglig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,0 4,2 2,9 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,2
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 1,5
Hordaland fylke (utgått) 3,1 2,9 3,1 2,3 3,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 1,9 2,5 2,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 2,7 3,2 2,9 2,4 3,0
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,5 3,2 3,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,7 2,6 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 2,6 3,3 3,9 3,4
Vestfold fylke (utgått) 2,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,3 3,0
Matematikk 1T studieforberedende eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,8 3,3 3,5 3,5 3,6
Aust-Agder fylke (utgått) 3,2 2,8 2,4 3,8 3,0
Buskerud fylke (utgått) 3,6 3,3 3,4 3,6 3,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 2,9 3,7 3,0 3,3
Hedmark fylke (utgått) 3,4 3,5 3,3 2,9 2,7
Hordaland fylke (utgått) 3,7 3,3 3,1 3,4 3,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,2 3,1 3,4 3,0
Nordland fylke 3,5 3,1 2,8 3,3 2,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,4 3,5 3,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,4 3,2 3,0 2,9 3,0
Oslo fylke 3,7 3,3 3,7 3,6 3,4
Rogaland fylke 3,8 3,2 3,2 3,4 3,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,8 3,6 3,2 4,0 2,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,0 3,4
Telemark fylke (utgått) 3,5 3,6 3,8 3,9 2,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,4 3,4 3,7 3,3 3,0
Trøndelag fylke 3,4 3,2
Vest-Agder fylke (utgått) 3,2 3,4 3,7 3,7 3,2
Vestfold fylke (utgått) 3,3 3,5 3,7 3,3 3,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,4 3,2 3,7 3,7 3,0
Norsk yrkesfaglig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,4 3,4 3,7 3,6 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,1 3,0 3,3 2,7 3,4
Buskerud fylke (utgått) 3,5 3,3 3,3 3,6 3,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 3,4 3,4 3,1 3,5
Hedmark fylke (utgått) 3,6 3,4 3,3 3,5 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,4 3,2 3,7 3,3 3,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,2 3,0 3,4 3,4 3,5
Nordland fylke 3,4 3,4 3,3 3,5 3,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 3,8 3,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,6 3,7 3,2 3,4 3,6
Oslo fylke 3,4 3,3 3,4 3,2 3,4
Rogaland fylke 3,1 3,7 3,5 3,4 3,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,5 3,6 3,6 3,6 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,8 3,5
Telemark fylke (utgått) 3,3 3,4 3,2 3,5
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,5 3,1 3,6 3,3 3,2
Trøndelag fylke 3,3 3,5
Vest-Agder fylke (utgått) 3,3 3,6 3,2 3,5 3,4
Vestfold fylke (utgått) 3,6 3,4 3,5 3,5 3,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,1 3,6 3,2 3,5 3,7
Norsk hovedmål studieforberedende eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6
Buskerud fylke (utgått) 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6
Hedmark fylke (utgått) 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
Hordaland fylke (utgått) 3,5 3,5 3,6 3,7 3,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6
Nordland fylke 3,2 3,2 3,4 3,6 3,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,3 3,4
Norske skoler i utlandet 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3
Oppland fylke (utgått) 3,3 3,3 3,3 3,7 3,7
Oslo fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7
Rogaland fylke 3,5 3,4 3,6 3,6 3,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,3 3,5
Telemark fylke (utgått) 3,4 3,5 3,3 3,5 3,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5
Trøndelag fylke 3,6 3,5
Vest-Agder fylke (utgått) 3,3 3,2 3,4 3,5 3,4
Vestfold fylke (utgått) 3,3 3,5 3,4 3,6 3,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5
Norsk sidemål studieforberedende eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4
Aust-Agder fylke (utgått) 3,1 3,3 3,1 3,3 3,2
Buskerud fylke (utgått) 3,3 3,4 3,4 3,5 3,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,8 2,8 3,2 3,2 3,5
Hedmark fylke (utgått) 3,0 3,2 3,1 3,1 3,2
Hordaland fylke (utgått) 3,3 3,5 3,4 3,4 3,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,5 3,5 3,5 3,4
Nordland fylke 2,9 3,1 3,2 3,4 3,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,1 3,3 3,2
Norske skoler i utlandet 3,4 2,5 3,1 3,4 3,3
Oppland fylke (utgått) 3,2 3,4 3,2 3,3 3,4
Oslo fylke 3,3 3,6 3,5 3,5 3,5
Rogaland fylke 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,4 4,0 3,7 3,7 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,1 3,3 3,2
Telemark fylke (utgått) 3,2 3,5 3,3 3,3 3,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,3 3,1 3,2 3,3 3,3
Trøndelag fylke 3,2 3,3
Vest-Agder fylke (utgått) 3,1 3,1 3,0 3,2 3,1
Vestfold fylke (utgått) 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,0 3,2 3,1 3,2 3,3
Norsk hovedmål påbygg eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0
Aust-Agder fylke (utgått) 2,7 2,6 2,8 2,8 3,0
Buskerud fylke (utgått) 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,0 2,8 2,9 2,9 3,1
Hedmark fylke (utgått) 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9
Hordaland fylke (utgått) 2,9 2,8 2,8 3,0 3,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,9 2,8 2,8 3,0 3,0
Nordland fylke 2,9 2,7 2,8 3,0 3,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,9 2,6 2,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 2,7 2,8 2,9 3,1 3,1
Oslo fylke 2,8 2,7 2,8 2,9 2,8
Rogaland fylke 2,9 2,8 2,9 3,0 3,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,8 2,8 2,8
Telemark fylke (utgått) 2,8 2,8 3,0 2,9 3,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,8 2,7 2,8 2,9 2,8
Trøndelag fylke 3,1 2,9
Vest-Agder fylke (utgått) 2,7 2,6 2,6 2,9 2,9
Vestfold fylke (utgått) 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9
Norsk sidemål påbygg eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7
Aust-Agder fylke (utgått) 2,5 2,6 2,4 2,5 2,7
Buskerud fylke (utgått) 2,7 2,7 2,9 2,8 2,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,4 3,1 2,7 2,4 2,7
Hedmark fylke (utgått) 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7
Hordaland fylke (utgått) 2,6 2,8 2,8 2,7 2,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7
Nordland fylke 2,8 2,6 2,7 2,7 2,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,7 2,6 2,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7
Oslo fylke 2,8 2,7 2,7 2,9 2,6
Rogaland fylke 2,6 2,8 2,7 2,8 2,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,7 3,3 2,9 2,9 3,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,6 2,7 2,8
Telemark fylke (utgått) 2,7 2,8 3,0 2,9 2,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,7 2,5 2,6 2,7 2,9
Trøndelag fylke 2,6 2,8
Vest-Agder fylke (utgått) 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3
Vestfold fylke (utgått) 2,6 2,6 2,7 2,9 2,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7
Engelsk studieforberedende eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,0 3,8 3,7 4,1 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 3,8 3,8 3,6 4,0 3,9
Buskerud fylke (utgått) 3,8 3,5 3,7 4,0 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1 3,5 3,5 4,1
Hedmark fylke (utgått) 3,3 3,5 3,9 3,7 4,1
Hordaland fylke (utgått) 3,6 3,3 3,8 3,9 4,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,5 3,7 3,9 3,9
Nordland fylke 3,3 3,5 3,8 3,7 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,4 3,1 3,3
Norske skoler i utlandet 3,3 3,5 3,9 3,6
Oppland fylke (utgått) 3,6 3,3 3,6 3,9 4,3
Oslo fylke 4,0 3,8 3,9 4,0 4,3
Rogaland fylke 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,6 3,7 4,0 3,8 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,5 3,1 3,5
Telemark fylke (utgått) 3,4 3,4 4,3 3,8 3,7
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,3 3,7 4,1 3,9 3,9
Trøndelag fylke 3,8 4,0
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 3,5 3,5 3,6 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,5 3,7 3,6 3,6 3,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,4 3,3 3,7 3,8 4,0
Engelsk yrkesfaglig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,2 2,9 3,5 3,3 3,6
Aust-Agder fylke (utgått) 2,7 2,3 2,9 2,9 3,0
Buskerud fylke (utgått) 2,8 3,4 3,1 3,1 3,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,3 2,4 3,1 3,2
Hedmark fylke (utgått) 2,7 2,6 3,0 3,5 3,6
Hordaland fylke (utgått) 3,0 2,8 3,0 3,2 3,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,0 3,1 3,3 3,5 3,4
Nordland fylke 2,7 2,6 3,0 3,1 3,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 2,5 3,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 2,5 2,4 2,9 3,2 3,5
Oslo fylke 3,1 2,7 3,4 3,0 3,6
Rogaland fylke 3,1 3,1 3,1 3,2 3,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,1 3,0 3,3 3,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,0 3,1 3,1
Telemark fylke (utgått) 2,0 2,6 2,0 2,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,0 2,8 3,3 3,2 3,3
Trøndelag fylke 3,3 3,5
Vest-Agder fylke (utgått) 2,9 3,0 3,4 2,8 3,1
Vestfold fylke (utgått) 3,0 3,3 2,9 2,9 3,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,9 2,7 3,0 3,1 3,1
Fransk 2 eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,2 3,5 3,4 3,9 3,6
Aust-Agder fylke (utgått) 3,3 3,7 3,6 3,7 3,0
Buskerud fylke (utgått) 3,1 2,9 2,8 3,1 3,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 3,0 3,2 3,1 3,5 3,3
Hordaland fylke (utgått) 3,0 3,3 3,3 3,8 3,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,0 3,3 4,2 4,3 3,4
Nordland fylke 3,1 3,1 3,8 3,9 3,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,2 2,9 3,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 2,9 2,6 2,7 3,6 2,8
Oslo fylke 3,6 3,5 3,8 3,9 4,0
Rogaland fylke 3,3 3,7 3,4 3,4 3,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,5 3,2 3,1 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,9 3,2 3,4
Telemark fylke (utgått) 2,3 2,4 2,4 2,8 2,5
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,1 3,1 3,0 3,3 4,5
Trøndelag fylke 3,2 3,5
Vest-Agder fylke (utgått) 3,0 2,9 3,8 3,8 3,3
Vestfold fylke (utgått) 3,0 3,1 2,8 3,6 3,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,8 2,8 3,0 3,2 3,3
Spansk 2 eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,4 3,8 3,4 3,3 3,5
Aust-Agder fylke (utgått) 3,1 3,6 3,4 3,2 3,9
Buskerud fylke (utgått) 3,1 3,4 3,3 3,4 3,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,9
Hedmark fylke (utgått) 3,0 3,0 3,1 3,7 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,0 3,1 3,4 3,2 3,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,9 3,4 3,5 3,1 3,5
Nordland fylke 2,8 3,6 3,4 3,3 3,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,0 3,0 3,3
Norske skoler i utlandet 4,8 3,3 2,8
Oppland fylke (utgått) 3,3 3,2 3,0 3,0 3,6
Oslo fylke 3,7 3,6 3,8 3,8 3,5
Rogaland fylke 3,3 3,2 3,5 3,2 3,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,2 3,9 2,1 3,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,9 3,3 3,5
Telemark fylke (utgått) 2,9 3,4 3,5 3,2 3,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,4 3,1 4,0 3,6 3,4
Trøndelag fylke 3,1 3,5
Vest-Agder fylke (utgått) 2,9 3,6 3,8 3,8 3,6
Vestfold fylke (utgått) 3,0 3,0 3,4 3,3 3,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,8 3,4 3,0 3,2 3,7
Tysk 2 eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 3,5 3,1 3,3 3,3
Buskerud fylke (utgått) 3,3 3,1 3,6 3,3 3,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,0 2,6 3,7
Hedmark fylke (utgått) 2,9 3,6 3,4 3,7 3,4
Hordaland fylke (utgått) 3,2 3,4 3,3 3,0 3,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4
Nordland fylke 2,8 3,4 3,1 3,4 3,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,4 3,2 3,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,1 2,9 3,3 3,3 3,2
Oslo fylke 3,8 3,6 4,0 4,0 3,7
Rogaland fylke 3,2 3,6 3,4 3,7 3,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,7 3,9 3,5 3,9 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,1 3,4 3,3
Telemark fylke (utgått) 3,3 3,4 3,3 3,3 3,5
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,3 2,9 3,2 3,4
Trøndelag fylke 3,4 3,2
Vest-Agder fylke (utgått) 3,3 3,0 3,7 3,8 3,5
Vestfold fylke (utgått) 3,4 3,3 3,7 3,3 3,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,4 3,6 3,6 4,1 3,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no