Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,0 17,8 17,2 16,7 15,3
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,6 1,3 1,7 1,8 1,0
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,6 4,6 4,0 5,0 4,6
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,3 7,0 7,3 7,1 7,1
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,1 18,9 17,8 17,3 15,2
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,9 22,8 21,1 19,4 18,5
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 24,5 22,6 21,4 18,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,1 24,8 24,4 23,2 20,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,7 27,1 24,7 24,0 22,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,9 25,0 27,1 24,2 23,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,8 26,0 24,7 26,7 23,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no