Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke
Alle videregående skoler med adresse i Vestfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,9 19,0 19,0 17,8 17,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,0 2,1 1,6 1,3 1,7
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,6 5,8 5,6 4,6 4,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,2 10,0 8,3 7,0 7,3
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,3 23,4 23,1 18,9 17,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,0 22,3 24,9 22,8 21,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,3 27,1 24,7 24,5 22,6
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,7 25,6 28,1 24,8 24,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,9 26,4 25,7 27,1 24,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,6 26,2 26,9 25,0 27,1
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,0 25,2 24,8 26,0 24,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no