Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle videregående skoler med adresse i Vest-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,8 16,6 16,0 15,3 13,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,9 1,8 1,6 2,2 2,8
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,9 5,1 4,9 5,5 4,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,8 9,5 8,4 7,9 5,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,1 21,0 18,4 17,8 16,7
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,1 20,2 20,1 17,2 17,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,5 19,8 20,6 20,0 16,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,5 22,1 20,0 19,7 17,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,6 22,4 21,8 19,3 18,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,3 21,9 21,4 21,2 18,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,7 21,4 21,7 21,2 20,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no