Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,0 15,3 13,9 13,2 12,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,6 2,2 2,8 2,3 2,1
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,9 5,5 4,4 4,0 4,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,4 7,9 5,0 6,1 6,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,4 17,8 16,7 14,6 14,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,1 17,2 17,3 16,3 14,4
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,6 20,0 16,3 16,7 15,7
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,0 19,7 17,4 16,5 16,8
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,8 19,3 18,3 17,1 16,5
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 21,2 18,8 16,8 17,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,7 21,2 20,2 18,5 16,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no