Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 13,2 15,5 10,7
Aust-Agder fylke 15,9 17,3 14,3
Buskerud fylke 16,4 18,6 13,9
Finnmark Finnmárku fylke 21,1 24,8 16,9
Hedmark fylke 15,7 17,7 13,6
Hordaland fylke 13,4 15,5 11,3
Møre og Romsdal fylke 13,3 15,0 11,5
Nordland fylke 17,5 19,9 14,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,4 17,6 12,9
Oslo fylke 13,3 16,4 10,3
Rogaland fylke 12,7 14,7 10,5
Sogn og Fjordane fylke 11,4 12,7 10,0
Svalbard
Telemark fylke 14,9 17,0 12,7
Troms Romsa fylke 17,0 19,0 14,7
Trøndelag fylke 13,7 15,6 11,6
Vest-Agder fylke 13,2 14,9 11,4
Vestfold fylke 16,7 18,6 14,6
Østfold fylke 17,1 19,8 14,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 2,5 2,6 2,3
Aust-Agder fylke 2,5 3,4 1,7
Buskerud fylke 3,3 3,3 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 6,2 7,5 4,8
Hedmark fylke 2,9 2,5 3,4
Hordaland fylke 1,9 2,3 1,6
Møre og Romsdal fylke 2,3 2,9 1,7
Nordland fylke 3,5 4,1 3,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 1,9 2,2 1,6
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0
Rogaland fylke 2,2 2,3 2,1
Sogn og Fjordane fylke 2,8 2,7 2,9
Svalbard
Telemark fylke 2,2 2,1 2,3
Troms Romsa fylke 4,2 4,8 3,5
Trøndelag fylke 2,0 2,1 1,9
Vest-Agder fylke 2,3 2,2 2,4
Vestfold fylke 1,8 1,9 1,8
Østfold fylke 2,2 2,5 1,8
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 5,4 4,6 6,2
Aust-Agder fylke 5,4 4,9 6,1
Buskerud fylke 4,7 4,0 5,5
Finnmark Finnmárku fylke 8,5 8,2 8,8
Hedmark fylke 5,5 5,3 5,7
Hordaland fylke 4,2 4,4 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,7 4,5 5,0
Nordland fylke 6,2 5,7 6,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 5,7 6,6 4,7
Oslo fylke 6,0 5,4 6,6
Rogaland fylke 4,3 4,0 4,6
Sogn og Fjordane fylke 4,8 4,2 5,5
Svalbard
Telemark fylke 5,1 4,8 5,5
Troms Romsa fylke 7,0 6,2 7,9
Trøndelag fylke 4,8 4,1 5,5
Vest-Agder fylke 4,0 3,5 4,4
Vestfold fylke 5,0 4,7 5,4
Østfold fylke 3,0 3,2 2,8
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 5,9 7,0 4,6
Aust-Agder fylke 7,8 9,2 6,3
Buskerud fylke 8,3 9,6 6,9
Finnmark Finnmárku fylke 13,5 18,1 8,3
Hedmark fylke 8,2 8,2 8,2
Hordaland fylke 7,5 9,6 5,4
Møre og Romsdal fylke 7,5 9,2 5,7
Nordland fylke 11,0 13,4 8,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 8,7 10,4 6,8
Oslo fylke 5,7 7,0 4,5
Rogaland fylke 6,3 8,1 4,3
Sogn og Fjordane fylke 8,9 9,3 8,4
Svalbard
Telemark fylke 7,8 10,0 5,6
Troms Romsa fylke 10,4 13,4 7,2
Trøndelag fylke 7,2 7,9 6,4
Vest-Agder fylke 6,1 6,3 5,9
Vestfold fylke 7,1 8,3 5,9
Østfold fylke 7,4 9,0 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 14,4 17,2 11,3
Aust-Agder fylke 17,9 19,4 16,1
Buskerud fylke 17,1 19,5 14,5
Finnmark Finnmárku fylke 21,3 24,8 17,3
Hedmark fylke 15,0 16,1 13,8
Hordaland fylke 15,1 17,6 12,7
Møre og Romsdal fylke 13,8 15,9 11,6
Nordland fylke 17,6 19,7 15,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 14,9 15,3 14,5
Oslo fylke 15,6 18,8 12,2
Rogaland fylke 13,1 15,8 10,1
Sogn og Fjordane fylke 14,0 15,6 12,2
Svalbard
Telemark fylke 16,1 18,5 13,5
Troms Romsa fylke 18,0 19,6 16,3
Trøndelag fylke 15,2 17,7 12,5
Vest-Agder fylke 14,6 16,1 13,2
Vestfold fylke 17,3 18,9 15,7
Østfold fylke 16,3 18,4 14,1
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 16,1 18,7 13,4
Aust-Agder fylke 20,5 21,0 20,0
Buskerud fylke 20,5 23,6 17,0
Finnmark Finnmárku fylke 26,3 30,5 21,4
Hedmark fylke 19,2 22,5 15,4
Hordaland fylke 16,4 19,3 13,5
Møre og Romsdal fylke 17,1 19,8 14,1
Nordland fylke 20,3 23,2 16,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 19,6 24,3 14,6
Oslo fylke 16,8 20,0 13,7
Rogaland fylke 14,7 18,1 11,0
Sogn og Fjordane fylke 14,5 16,6 12,3
Svalbard
Telemark fylke 19,7 21,4 17,8
Troms Romsa fylke 19,3 20,9 17,3
Trøndelag fylke 18,4 21,4 15,2
Vest-Agder fylke 16,3 19,1 13,6
Vestfold fylke 19,4 21,1 17,5
Østfold fylke 20,6 25,8 14,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,9 21,5 13,6
Aust-Agder fylke 20,6 22,6 18,1
Buskerud fylke 21,5 24,2 18,6
Finnmark Finnmárku fylke 27,3 29,1 25,3
Hedmark fylke 17,6 19,3 15,9
Hordaland fylke 18,1 21,2 14,8
Møre og Romsdal fylke 16,7 17,8 15,6
Nordland fylke 21,4 24,7 17,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,6 21,3 15,8
Oslo fylke 17,6 22,8 13,0
Rogaland fylke 16,8 19,5 13,8
Sogn og Fjordane fylke 13,3 15,7 10,4
Svalbard
Telemark fylke 17,8 21,2 14,1
Troms Romsa fylke 20,0 22,7 17,1
Trøndelag fylke 16,7 19,0 14,1
Vest-Agder fylke 16,7 19,9 13,4
Vestfold fylke 21,4 24,7 17,7
Østfold fylke 21,9 25,0 18,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,3 21,0 13,3
Aust-Agder fylke 20,1 23,1 16,4
Buskerud fylke 23,5 27,0 19,3
Finnmark Finnmárku fylke 25,5 27,8 22,5
Hedmark fylke 19,9 22,7 16,9
Hordaland fylke 17,2 19,0 15,3
Møre og Romsdal fylke 17,4 19,9 14,5
Nordland fylke 22,5 25,9 19,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 17,8 20,0 15,0
Oslo fylke 15,7 19,7 12,2
Rogaland fylke 16,3 19,4 13,0
Sogn og Fjordane fylke 13,7 15,4 11,7
Svalbard
Telemark fylke 19,2 21,0 17,2
Troms Romsa fylke 21,2 22,3 20,1
Trøndelag fylke 16,8 19,4 14,2
Vest-Agder fylke 16,5 18,9 14,0
Vestfold fylke 23,2 24,7 21,4
Østfold fylke 22,9 25,9 19,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 19,0 21,6 16,1
Aust-Agder fylke 21,1 21,3 20,9
Buskerud fylke 22,2 26,2 17,9
Finnmark Finnmárku fylke 24,3 29,0 18,9
Hedmark fylke 21,9 25,7 17,6
Hordaland fylke 16,9 19,4 14,4
Møre og Romsdal fylke 18,1 20,1 15,6
Nordland fylke 23,7 27,2 19,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 21,7 25,0 17,8
Oslo fylke 15,7 20,6 11,2
Rogaland fylke 17,4 19,8 14,8
Sogn og Fjordane fylke 11,5 13,5 9,2
Svalbard
Telemark fylke 19,3 20,9 17,5
Troms Romsa fylke 21,0 23,3 18,2
Trøndelag fylke 17,3 20,1 14,1
Vest-Agder fylke 17,1 20,3 13,7
Vestfold fylke 24,0 26,5 21,1
Østfold fylke 25,2 29,2 20,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 18,8 22,7 14,4
Aust-Agder fylke 22,1 24,5 19,4
Buskerud fylke 21,8 24,7 18,7
Finnmark Finnmárku fylke 27,5 33,4 21,1
Hedmark fylke 22,2 25,6 18,6
Hordaland fylke 16,5 18,8 14,0
Møre og Romsdal fylke 17,5 18,9 16,1
Nordland fylke 23,3 25,8 20,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,4 22,2 18,2
Oslo fylke 14,8 19,5 10,7
Rogaland fylke 17,7 18,9 16,4
Sogn og Fjordane fylke 14,7 15,9 13,4
Svalbard
Telemark fylke 20,6 24,4 15,9
Troms Romsa fylke 21,4 26,0 15,9
Trøndelag fylke 15,8 17,9 13,5
Vest-Agder fylke 16,8 19,6 13,8
Vestfold fylke 24,2 28,1 19,9
Østfold fylke 27,0 31,2 22,2
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 19,2 22,9 15,3
Aust-Agder fylke 21,5 23,8 18,8
Buskerud fylke 23,6 26,9 20,2
Finnmark Finnmárku fylke 28,7 35,5 20,8
Hedmark fylke 24,6 27,3 21,6
Hordaland fylke 17,5 20,1 14,6
Møre og Romsdal fylke 19,3 21,2 17,2
Nordland fylke 23,6 26,6 20,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,2 27,4 20,8
Oslo fylke 14,0 17,9 10,6
Rogaland fylke 18,3 20,4 15,9
Sogn og Fjordane fylke 16,7 18,9 14,2
Svalbard
Telemark fylke 22,3 24,6 20,0
Troms Romsa fylke 22,8 24,8 20,6
Trøndelag fylke 18,2 20,8 15,4
Vest-Agder fylke 18,5 19,2 17,7
Vestfold fylke 26,7 28,9 24,2
Østfold fylke 28,2 31,6 24,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no