Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,0 19,0 14,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,2 4,8 3,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,0 6,2 7,9
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,4 13,4 7,2
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,0 19,6 16,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,3 20,9 17,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,0 22,7 17,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,2 22,3 20,1
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 23,3 18,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 26,0 15,9
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,8 24,8 20,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no