Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 10,7
Aust-Agder fylke 14,3
Buskerud fylke 13,9
Finnmark Finnmárku fylke 16,9
Hedmark fylke 13,6
Hordaland fylke 11,3
Møre og Romsdal fylke 11,5
Nordland fylke 14,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 12,9
Oslo fylke 10,3
Rogaland fylke 10,5
Sogn og Fjordane fylke 10,0
Svalbard
Telemark fylke 12,7
Troms Romsa fylke 14,7
Trøndelag fylke 11,6
Vest-Agder fylke 11,4
Vestfold fylke 14,6
Østfold fylke 14,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 2,3
Aust-Agder fylke 1,7
Buskerud fylke 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,8
Hedmark fylke 3,4
Hordaland fylke 1,6
Møre og Romsdal fylke 1,7
Nordland fylke 3,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 1,6
Oslo fylke 4,0
Rogaland fylke 2,1
Sogn og Fjordane fylke 2,9
Svalbard
Telemark fylke 2,3
Troms Romsa fylke 3,5
Trøndelag fylke 1,9
Vest-Agder fylke 2,4
Vestfold fylke 1,8
Østfold fylke 1,8
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 6,2
Aust-Agder fylke 6,1
Buskerud fylke 5,5
Finnmark Finnmárku fylke 8,8
Hedmark fylke 5,7
Hordaland fylke 4,1
Møre og Romsdal fylke 5,0
Nordland fylke 6,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,7
Oslo fylke 6,6
Rogaland fylke 4,6
Sogn og Fjordane fylke 5,5
Svalbard
Telemark fylke 5,5
Troms Romsa fylke 7,9
Trøndelag fylke 5,5
Vest-Agder fylke 4,4
Vestfold fylke 5,4
Østfold fylke 2,8
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 4,6
Aust-Agder fylke 6,3
Buskerud fylke 6,9
Finnmark Finnmárku fylke 8,3
Hedmark fylke 8,2
Hordaland fylke 5,4
Møre og Romsdal fylke 5,7
Nordland fylke 8,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 6,8
Oslo fylke 4,5
Rogaland fylke 4,3
Sogn og Fjordane fylke 8,4
Svalbard
Telemark fylke 5,6
Troms Romsa fylke 7,2
Trøndelag fylke 6,4
Vest-Agder fylke 5,9
Vestfold fylke 5,9
Østfold fylke 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 11,3
Aust-Agder fylke 16,1
Buskerud fylke 14,5
Finnmark Finnmárku fylke 17,3
Hedmark fylke 13,8
Hordaland fylke 12,7
Møre og Romsdal fylke 11,6
Nordland fylke 15,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 14,5
Oslo fylke 12,2
Rogaland fylke 10,1
Sogn og Fjordane fylke 12,2
Svalbard
Telemark fylke 13,5
Troms Romsa fylke 16,3
Trøndelag fylke 12,5
Vest-Agder fylke 13,2
Vestfold fylke 15,7
Østfold fylke 14,1
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 13,4
Aust-Agder fylke 20,0
Buskerud fylke 17,0
Finnmark Finnmárku fylke 21,4
Hedmark fylke 15,4
Hordaland fylke 13,5
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nordland fylke 16,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 14,6
Oslo fylke 13,7
Rogaland fylke 11,0
Sogn og Fjordane fylke 12,3
Svalbard
Telemark fylke 17,8
Troms Romsa fylke 17,3
Trøndelag fylke 15,2
Vest-Agder fylke 13,6
Vestfold fylke 17,5
Østfold fylke 14,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 13,6
Aust-Agder fylke 18,1
Buskerud fylke 18,6
Finnmark Finnmárku fylke 25,3
Hedmark fylke 15,9
Hordaland fylke 14,8
Møre og Romsdal fylke 15,6
Nordland fylke 17,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,8
Oslo fylke 13,0
Rogaland fylke 13,8
Sogn og Fjordane fylke 10,4
Svalbard
Telemark fylke 14,1
Troms Romsa fylke 17,1
Trøndelag fylke 14,1
Vest-Agder fylke 13,4
Vestfold fylke 17,7
Østfold fylke 18,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 13,3
Aust-Agder fylke 16,4
Buskerud fylke 19,3
Finnmark Finnmárku fylke 22,5
Hedmark fylke 16,9
Hordaland fylke 15,3
Møre og Romsdal fylke 14,5
Nordland fylke 19,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,0
Oslo fylke 12,2
Rogaland fylke 13,0
Sogn og Fjordane fylke 11,7
Svalbard
Telemark fylke 17,2
Troms Romsa fylke 20,1
Trøndelag fylke 14,2
Vest-Agder fylke 14,0
Vestfold fylke 21,4
Østfold fylke 19,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 16,1
Aust-Agder fylke 20,9
Buskerud fylke 17,9
Finnmark Finnmárku fylke 18,9
Hedmark fylke 17,6
Hordaland fylke 14,4
Møre og Romsdal fylke 15,6
Nordland fylke 19,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 17,8
Oslo fylke 11,2
Rogaland fylke 14,8
Sogn og Fjordane fylke 9,2
Svalbard
Telemark fylke 17,5
Troms Romsa fylke 18,2
Trøndelag fylke 14,1
Vest-Agder fylke 13,7
Vestfold fylke 21,1
Østfold fylke 20,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 14,4
Aust-Agder fylke 19,4
Buskerud fylke 18,7
Finnmark Finnmárku fylke 21,1
Hedmark fylke 18,6
Hordaland fylke 14,0
Møre og Romsdal fylke 16,1
Nordland fylke 20,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,2
Oslo fylke 10,7
Rogaland fylke 16,4
Sogn og Fjordane fylke 13,4
Svalbard
Telemark fylke 15,9
Troms Romsa fylke 15,9
Trøndelag fylke 13,5
Vest-Agder fylke 13,8
Vestfold fylke 19,9
Østfold fylke 22,2
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 15,3
Aust-Agder fylke 18,8
Buskerud fylke 20,2
Finnmark Finnmárku fylke 20,8
Hedmark fylke 21,6
Hordaland fylke 14,6
Møre og Romsdal fylke 17,2
Nordland fylke 20,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,8
Oslo fylke 10,6
Rogaland fylke 15,9
Sogn og Fjordane fylke 14,2
Svalbard
Telemark fylke 20,0
Troms Romsa fylke 20,6
Trøndelag fylke 15,4
Vest-Agder fylke 17,7
Vestfold fylke 24,2
Østfold fylke 24,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no