Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke (utgått) Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,0 14,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,2 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,0 5,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,4 7,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,0 15,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,3 17,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,0 18,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,2 18,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 19,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 18,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,8 19,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no