Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 13,2
Aust-Agder fylke 15,9
Buskerud fylke 16,4
Finnmark Finnmárku fylke 21,1
Hedmark fylke 15,7
Hordaland fylke 13,4
Møre og Romsdal fylke 13,3
Nordland fylke 17,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,4
Oslo fylke 13,3
Rogaland fylke 12,7
Sogn og Fjordane fylke 11,4
Svalbard
Telemark fylke 14,9
Troms Romsa fylke 17,0
Trøndelag fylke 13,7
Vest-Agder fylke 13,2
Vestfold fylke 16,7
Østfold fylke 17,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 2,5
Aust-Agder fylke 2,5
Buskerud fylke 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 6,2
Hedmark fylke 2,9
Hordaland fylke 1,9
Møre og Romsdal fylke 2,3
Nordland fylke 3,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 1,9
Oslo fylke 4,1
Rogaland fylke 2,2
Sogn og Fjordane fylke 2,8
Svalbard
Telemark fylke 2,2
Troms Romsa fylke 4,2
Trøndelag fylke 2,0
Vest-Agder fylke 2,3
Vestfold fylke 1,8
Østfold fylke 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 5,4
Aust-Agder fylke 5,4
Buskerud fylke 4,7
Finnmark Finnmárku fylke 8,5
Hedmark fylke 5,5
Hordaland fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,7
Nordland fylke 6,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 5,7
Oslo fylke 6,0
Rogaland fylke 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,8
Svalbard
Telemark fylke 5,1
Troms Romsa fylke 7,0
Trøndelag fylke 4,8
Vest-Agder fylke 4,0
Vestfold fylke 5,0
Østfold fylke 3,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 5,9
Aust-Agder fylke 7,8
Buskerud fylke 8,3
Finnmark Finnmárku fylke 13,5
Hedmark fylke 8,2
Hordaland fylke 7,5
Møre og Romsdal fylke 7,5
Nordland fylke 11,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 8,7
Oslo fylke 5,7
Rogaland fylke 6,3
Sogn og Fjordane fylke 8,9
Svalbard
Telemark fylke 7,8
Troms Romsa fylke 10,4
Trøndelag fylke 7,2
Vest-Agder fylke 6,1
Vestfold fylke 7,1
Østfold fylke 7,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 14,4
Aust-Agder fylke 17,9
Buskerud fylke 17,1
Finnmark Finnmárku fylke 21,3
Hedmark fylke 15,0
Hordaland fylke 15,1
Møre og Romsdal fylke 13,8
Nordland fylke 17,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 14,9
Oslo fylke 15,6
Rogaland fylke 13,1
Sogn og Fjordane fylke 14,0
Svalbard
Telemark fylke 16,1
Troms Romsa fylke 18,0
Trøndelag fylke 15,2
Vest-Agder fylke 14,6
Vestfold fylke 17,3
Østfold fylke 16,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 16,1
Aust-Agder fylke 20,5
Buskerud fylke 20,5
Finnmark Finnmárku fylke 26,3
Hedmark fylke 19,2
Hordaland fylke 16,4
Møre og Romsdal fylke 17,1
Nordland fylke 20,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 19,6
Oslo fylke 16,8
Rogaland fylke 14,7
Sogn og Fjordane fylke 14,5
Svalbard
Telemark fylke 19,7
Troms Romsa fylke 19,3
Trøndelag fylke 18,4
Vest-Agder fylke 16,3
Vestfold fylke 19,4
Østfold fylke 20,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,9
Aust-Agder fylke 20,6
Buskerud fylke 21,5
Finnmark Finnmárku fylke 27,3
Hedmark fylke 17,6
Hordaland fylke 18,1
Møre og Romsdal fylke 16,7
Nordland fylke 21,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,6
Oslo fylke 17,6
Rogaland fylke 16,8
Sogn og Fjordane fylke 13,3
Svalbard
Telemark fylke 17,8
Troms Romsa fylke 20,0
Trøndelag fylke 16,7
Vest-Agder fylke 16,7
Vestfold fylke 21,4
Østfold fylke 21,9
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,3
Aust-Agder fylke 20,1
Buskerud fylke 23,5
Finnmark Finnmárku fylke 25,5
Hedmark fylke 19,9
Hordaland fylke 17,2
Møre og Romsdal fylke 17,4
Nordland fylke 22,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 17,8
Oslo fylke 15,7
Rogaland fylke 16,3
Sogn og Fjordane fylke 13,7
Svalbard
Telemark fylke 19,2
Troms Romsa fylke 21,2
Trøndelag fylke 16,8
Vest-Agder fylke 16,5
Vestfold fylke 23,2
Østfold fylke 22,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 19,0
Aust-Agder fylke 21,1
Buskerud fylke 22,2
Finnmark Finnmárku fylke 24,3
Hedmark fylke 21,9
Hordaland fylke 16,9
Møre og Romsdal fylke 18,1
Nordland fylke 23,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 21,7
Oslo fylke 15,7
Rogaland fylke 17,4
Sogn og Fjordane fylke 11,5
Svalbard
Telemark fylke 19,3
Troms Romsa fylke 21,0
Trøndelag fylke 17,3
Vest-Agder fylke 17,1
Vestfold fylke 24,0
Østfold fylke 25,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 18,8
Aust-Agder fylke 22,1
Buskerud fylke 21,8
Finnmark Finnmárku fylke 27,5
Hedmark fylke 22,2
Hordaland fylke 16,5
Møre og Romsdal fylke 17,5
Nordland fylke 23,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,4
Oslo fylke 14,8
Rogaland fylke 17,7
Sogn og Fjordane fylke 14,7
Svalbard
Telemark fylke 20,6
Troms Romsa fylke 21,4
Trøndelag fylke 15,8
Vest-Agder fylke 16,8
Vestfold fylke 24,2
Østfold fylke 27,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 19,2
Aust-Agder fylke 21,5
Buskerud fylke 23,6
Finnmark Finnmárku fylke 28,7
Hedmark fylke 24,6
Hordaland fylke 17,5
Møre og Romsdal fylke 19,3
Nordland fylke 23,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,2
Oslo fylke 14,0
Rogaland fylke 18,3
Sogn og Fjordane fylke 16,7
Svalbard
Telemark fylke 22,3
Troms Romsa fylke 22,8
Trøndelag fylke 18,2
Vest-Agder fylke 18,5
Vestfold fylke 26,7
Østfold fylke 28,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no