Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 18,6 21,0 15,9
Nasjonalt 15,2 17,6 12,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 4,0 4,5 3,5
Nasjonalt 2,6 3,2 2,1
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 7,4 7,8 7,1
Nasjonalt 5,2 4,7 5,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 12,3 14,2 10,0
Nasjonalt 7,6 9,4 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 19,7 21,0 18,3
Nasjonalt 16,8 18,9 14,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 22,0 24,9 18,9
Nasjonalt 19,1 22,2 15,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 22,5 24,8 20,1
Nasjonalt 19,4 22,5 16,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 22,6 24,8 20,0
Nasjonalt 20,0 23,2 16,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 22,7 27,4 17,3
Nasjonalt 19,7 23,1 16,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 23,7 26,4 20,7
Nasjonalt 20,8 24,0 17,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 24,7 29,0 19,7
Nasjonalt 20,1 23,2 16,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no