Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,6 21,0 15,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,0 4,5 3,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,4 7,8 7,1
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,3 14,2 10,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,7 21,0 18,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,0 24,9 18,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,5 24,8 20,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,6 24,8 20,0
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,7 27,4 17,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,7 26,4 20,7
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 29,0 19,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no