Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,9 12,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,5 2,1
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,1 5,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,0 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,3 14,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,9 15,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,1 16,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,0 16,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,3 16,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,7 17,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,7 16,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no