Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 17,6
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,5 3,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,8 4,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,2 9,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 18,9
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,9 22,2
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,8 22,5
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,8 23,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,4 23,1
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,4 24,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,0 23,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no