Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,6 15,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,0 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,4 5,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,3 7,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,7 16,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,0 19,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,5 19,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,6 20,0
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,7 19,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,7 20,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 20,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no