Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,2 15,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,2 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,0 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,7 8,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,0 17,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,9 19,5
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,8 20,7
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,2 20,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,2 21,4
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,0 21,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,3 20,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no