Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,3 16,6
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,8 2,3
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,7 5,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,5 8,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 19,2
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 21,4
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,7 21,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,8 22,1
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,0 21,4
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,8 21,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,4 20,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no