Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 21,0 23,1 18,6
Nasjonalt 17,1 19,2 14,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 2,7 3,2 2,2
Nasjonalt 2,2 2,3 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 8,1 6,8 9,5
Nasjonalt 5,8 4,6 7,1
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 11,4 12,3 10,5
Nasjonalt 9,4 10,9 7,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 25,2 25,6 24,7
Nasjonalt 21,2 23,4 19,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 25,4 30,7 19,3
Nasjonalt 21,8 25,3 18,0
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 27,5 30,2 24,7
Nasjonalt 22,8 26,1 19,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 27,9 31,9 23,4
Nasjonalt 22,2 25,1 18,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 25,5 28,0 22,2
Nasjonalt 21,8 24,9 18,5
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 26,8 28,4 25,1
Nasjonalt 21,5 24,5 18,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 25,9 28,8 22,8
Nasjonalt 21,0 24,2 17,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no