Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,6 14,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,2 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,5 7,1
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,5 7,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 19,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,3 18,0
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 19,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,4 18,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,2 18,5
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,1 18,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,8 17,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no