Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 12,7
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 16,2
Buskerud fylke (UTGÅTT) 16,7
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 21,0
Hedmark fylke (UTGÅTT) 15,7
Hordaland fylke (UTGÅTT) 13,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nordland fylke 18,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 15,3
Oslo fylke 12,1
Rogaland fylke 14,2
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 11,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,1
Telemark fylke (UTGÅTT) 15,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 18,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 14,8
Vestfold fylke (UTGÅTT) 16,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 18,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 2,1
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 3,0
Buskerud fylke (UTGÅTT) 2,4
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 3,4
Hedmark fylke (UTGÅTT) 2,3
Hordaland fylke (UTGÅTT) 2,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,0
Nordland fylke 1,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 1,1
Oslo fylke 3,5
Rogaland fylke 1,9
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 1,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,5
Telemark fylke (UTGÅTT) 2,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 2,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 2,1
Vestfold fylke (UTGÅTT) 2,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 2,0
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 8,1
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 6,8
Buskerud fylke (UTGÅTT) 7,6
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 11,8
Hedmark fylke (UTGÅTT) 6,4
Hordaland fylke (UTGÅTT) 5,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 6,7
Nordland fylke 7,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 7,3
Oslo fylke 7,3
Rogaland fylke 6,4
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 6,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,3
Telemark fylke (UTGÅTT) 5,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 9,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 6,8
Vestfold fylke (UTGÅTT) 6,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 6,6
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 5,3
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 9,3
Buskerud fylke (UTGÅTT) 9,2
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 11,8
Hedmark fylke (UTGÅTT) 7,9
Hordaland fylke (UTGÅTT) 7,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 7,7
Nordland fylke 10,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 8,0
Oslo fylke 5,6
Rogaland fylke 7,7
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 7,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,3
Telemark fylke (UTGÅTT) 6,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 10,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 7,4
Vestfold fylke (UTGÅTT) 8,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 9,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 15,1
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 21,1
Buskerud fylke (UTGÅTT) 20,9
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 24,3
Hedmark fylke (UTGÅTT) 18,3
Hordaland fylke (UTGÅTT) 19,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,9
Nordland fylke 20,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 20,5
Oslo fylke 16,6
Rogaland fylke 19,3
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 15,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,9
Telemark fylke (UTGÅTT) 21,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 24,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 20,1
Vestfold fylke (UTGÅTT) 20,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 20,9
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 14,4
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 19,4
Buskerud fylke (UTGÅTT) 21,0
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 29,4
Hedmark fylke (UTGÅTT) 18,7
Hordaland fylke (UTGÅTT) 17,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,4
Nordland fylke 24,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 18,8
Oslo fylke 14,7
Rogaland fylke 18,3
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 13,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,3
Telemark fylke (UTGÅTT) 17,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 19,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 17,6
Vestfold fylke (UTGÅTT) 19,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 23,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 17,1
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 19,3
Buskerud fylke (UTGÅTT) 20,6
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 28,0
Hedmark fylke (UTGÅTT) 19,8
Hordaland fylke (UTGÅTT) 18,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,2
Nordland fylke 21,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 19,6
Oslo fylke 15,9
Rogaland fylke 18,6
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 15,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,0
Telemark fylke (UTGÅTT) 22,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 24,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 17,8
Vestfold fylke (UTGÅTT) 24,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 25,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 17,1
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 21,8
Buskerud fylke (UTGÅTT) 20,0
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 25,2
Hedmark fylke (UTGÅTT) 23,1
Hordaland fylke (UTGÅTT) 18,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 19,0
Nordland fylke 24,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 18,3
Oslo fylke 14,9
Rogaland fylke 18,8
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 13,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,2
Telemark fylke (UTGÅTT) 20,5
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 23,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 18,2
Vestfold fylke (UTGÅTT) 21,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 26,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 17,2
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 21,9
Buskerud fylke (UTGÅTT) 22,7
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 26,7
Hedmark fylke (UTGÅTT) 19,9
Hordaland fylke (UTGÅTT) 16,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,6
Nordland fylke 25,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 18,9
Oslo fylke 13,0
Rogaland fylke 17,8
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 13,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,3
Telemark fylke (UTGÅTT) 21,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 22,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 20,8
Vestfold fylke (UTGÅTT) 22,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 26,4
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 17,1
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 22,8
Buskerud fylke (UTGÅTT) 21,9
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 22,5
Hedmark fylke (UTGÅTT) 21,4
Hordaland fylke (UTGÅTT) 15,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,7
Nordland fylke 24,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 20,9
Oslo fylke 12,6
Rogaland fylke 16,3
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 17,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,0
Telemark fylke (UTGÅTT) 20,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 25,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 19,3
Vestfold fylke (UTGÅTT) 25,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 26,1
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 18,4
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 18,3
Buskerud fylke (UTGÅTT) 22,8
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 26,4
Hedmark fylke (UTGÅTT) 20,9
Hordaland fylke (UTGÅTT) 15,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,4
Nordland fylke 24,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 20,2
Oslo fylke 12,1
Rogaland fylke 17,4
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 14,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,5
Telemark fylke (UTGÅTT) 21,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 22,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 17,5
Vestfold fylke (UTGÅTT) 20,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 26,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no