Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,1 19,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,2 2,3
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,8 4,6
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,3 10,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,6 23,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,7 25,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,2 26,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 31,9 25,1
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,0 24,9
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,4 24,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,8 24,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no