Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 17,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,7 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,1 5,8
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,4 9,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,2 21,2
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,4 21,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,5 22,8
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,9 22,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,5 21,8
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,8 21,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,9 21,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no