Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 18,6 17,8 16,3 15,9 14,7
Nasjonalt 14,8 14,1 13,4 12,7 12,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 2,2 3,9 3,2 3,5 3,5
Nasjonalt 2,2 2,2 2,2 2,1 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 9,5 8,5 7,9 7,1 7,9
Nasjonalt 7,1 6,8 6,2 5,7 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 10,5 10,8 9,6 10,0 7,2
Nasjonalt 7,8 7,0 6,5 5,7 5,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 24,7 21,1 19,0 18,3 16,3
Nasjonalt 19,0 17,2 15,6 14,5 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 19,3 23,9 21,3 18,9 17,3
Nasjonalt 18,0 17,8 16,2 15,8 14,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 24,7 18,8 21,0 20,1 17,1
Nasjonalt 19,3 17,5 17,0 16,0 15,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 23,4 24,4 18,3 20,0 20,1
Nasjonalt 18,9 18,7 16,8 16,5 15,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 22,2 20,9 21,6 17,3 18,2
Nasjonalt 18,5 18,2 18,0 16,0 15,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 25,1 21,3 19,9 20,7 15,9
Nasjonalt 18,4 18,1 17,6 17,4 15,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 22,8 21,7 19,4 19,7 20,6
Nasjonalt 17,8 17,4 17,2 16,7 16,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no