Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 12,7 12,3 11,9 11,3 10,7
Aust-Agder fylke 16,2 16,2 14,9 14,4 14,3
Buskerud fylke 16,7 15,6 15,0 14,3 13,9
Finnmark Finnmárku fylke 21,0 20,1 18,7 18,1 16,9
Hedmark fylke 15,7 15,6 14,8 14,1 13,6
Hordaland fylke 13,6 12,9 12,5 12,0 11,3
Møre og Romsdal fylke 14,0 13,8 13,2 12,4 11,5
Nordland fylke 18,4 17,1 15,8 14,8 14,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,1 15,2 14,5 13,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,3 14,9 14,4 13,8 12,9
Oslo fylke 12,1 11,6 10,9 10,8 10,3
Rogaland fylke 14,2 13,4 12,7 11,3 10,5
Sogn og Fjordane fylke 11,7 11,3 10,8 10,3 10,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,1 12,7 12,1 11,4
Telemark fylke 15,8 14,9 14,2 13,5 12,7
Troms Romsa fylke 18,6 17,8 16,3 15,9 14,7
Trøndelag fylke 11,6
Vest-Agder fylke 14,8 14,3 13,5 11,8 11,4
Vestfold fylke 16,7 16,6 15,3 15,0 14,6
Østfold fylke 18,9 17,6 16,5 15,5 14,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 2,1 1,9 2,1 1,9 2,3
Aust-Agder fylke 3,0 2,9 1,6 1,2 1,7
Buskerud fylke 2,4 2,6 3,0 2,3 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 3,4 4,0 3,2 4,5 4,8
Hedmark fylke 2,3 2,0 2,7 2,2 3,4
Hordaland fylke 2,0 1,9 1,7 1,4 1,6
Møre og Romsdal fylke 1,0 1,8 1,6 0,9 1,7
Nordland fylke 1,9 1,7 2,0 2,9 3,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,8 1,7 1,5 1,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 1,1 1,4 1,7 1,6 1,6
Oslo fylke 3,5 3,4 4,1 2,9 4,0
Rogaland fylke 1,9 2,2 2,1 2,3 2,1
Sogn og Fjordane fylke 1,2 2,2 2,4 2,3 2,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,5 1,8 1,9 1,8
Telemark fylke 2,0 2,3 2,8 2,3 2,3
Troms Romsa fylke 2,2 3,9 3,2 3,5 3,5
Trøndelag fylke 1,9
Vest-Agder fylke 2,1 1,7 2,0 2,4 2,4
Vestfold fylke 2,2 1,6 1,0 1,7 1,8
Østfold fylke 2,0 2,0 1,9 1,6 1,8
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 8,1 8,1 7,0 6,7 6,2
Aust-Agder fylke 6,8 6,9 8,3 6,6 6,1
Buskerud fylke 7,6 6,7 7,1 5,5 5,5
Finnmark Finnmárku fylke 11,8 9,4 7,5 8,5 8,8
Hedmark fylke 6,4 7,4 6,2 5,9 5,7
Hordaland fylke 5,9 5,7 5,4 5,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 6,7 7,0 5,6 5,4 5,0
Nordland fylke 7,8 6,8 5,8 6,8 6,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,8 11,2 5,6 5,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 7,3 6,2 6,1 6,1 4,7
Oslo fylke 7,3 6,6 6,6 6,8 6,6
Rogaland fylke 6,4 5,6 4,5 4,8 4,6
Sogn og Fjordane fylke 6,2 4,9 7,1 5,3 5,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,3 6,8 7,6 5,5
Telemark fylke 5,8 5,5 5,2 5,4 5,5
Troms Romsa fylke 9,5 8,5 7,9 7,1 7,9
Trøndelag fylke 5,5
Vest-Agder fylke 6,8 6,0 7,5 4,4 4,4
Vestfold fylke 6,7 6,9 5,4 5,0 5,4
Østfold fylke 6,6 6,3 4,9 2,8 2,8
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 5,3 5,0 4,7 4,2 4,6
Aust-Agder fylke 9,3 8,9 6,4 7,3 6,3
Buskerud fylke 9,2 7,7 7,2 6,9 6,9
Finnmark Finnmárku fylke 11,8 15,7 13,0 10,4 8,3
Hedmark fylke 7,9 7,0 7,9 5,9 8,2
Hordaland fylke 7,0 5,5 5,9 5,7 5,4
Møre og Romsdal fylke 7,7 8,0 6,9 5,9 5,7
Nordland fylke 10,7 10,4 7,2 6,4 8,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,9 7,1 9,1 6,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 8,0 8,2 7,6 7,6 6,8
Oslo fylke 5,6 4,7 4,4 3,8 4,5
Rogaland fylke 7,7 6,5 6,7 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke 7,9 6,8 8,6 9,2 8,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,3 6,7 6,3 4,8
Telemark fylke 6,8 6,4 6,5 5,1 5,6
Troms Romsa fylke 10,5 10,8 9,6 10,0 7,2
Trøndelag fylke 6,4
Vest-Agder fylke 7,4 7,3 5,9 5,7 5,9
Vestfold fylke 8,0 6,5 5,3 6,5 5,9
Østfold fylke 9,9 7,7 6,9 5,8 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 15,1 13,8 14,5 12,9 11,3
Aust-Agder fylke 21,1 20,4 16,3 17,0 16,1
Buskerud fylke 20,9 19,2 17,3 15,2 14,5
Finnmark Finnmárku fylke 24,3 27,4 25,0 20,0 17,3
Hedmark fylke 18,3 19,4 14,1 15,3 13,8
Hordaland fylke 19,0 17,3 15,9 14,7 12,7
Møre og Romsdal fylke 17,9 16,5 17,0 14,2 11,6
Nordland fylke 20,3 18,0 16,1 14,2 15,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,8 18,3 16,0 17,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,5 19,5 16,1 14,2 14,5
Oslo fylke 16,6 15,0 12,9 13,9 12,2
Rogaland fylke 19,3 15,7 14,6 11,1 10,1
Sogn og Fjordane fylke 15,7 13,0 12,3 13,0 12,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,9 15,8 14,9 14,6
Telemark fylke 21,6 17,5 16,7 17,9 13,5
Troms Romsa fylke 24,7 21,1 19,0 18,3 16,3
Trøndelag fylke 12,5
Vest-Agder fylke 20,1 17,1 16,3 14,0 13,2
Vestfold fylke 20,4 20,9 16,2 15,3 15,7
Østfold fylke 20,9 18,4 17,4 16,4 14,1
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 14,4 15,3 14,2 14,8 13,4
Aust-Agder fylke 19,4 21,5 18,4 17,2 20,0
Buskerud fylke 21,0 19,5 19,0 18,5 17,0
Finnmark Finnmárku fylke 29,4 24,2 23,1 25,6 21,4
Hedmark fylke 18,7 19,3 17,8 16,6 15,4
Hordaland fylke 17,0 16,7 16,2 14,9 13,5
Møre og Romsdal fylke 17,4 15,9 14,6 16,2 14,1
Nordland fylke 24,2 21,4 19,8 17,7 16,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,2 15,3 17,2 18,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,8 19,7 17,5 17,7 14,6
Oslo fylke 14,7 15,3 13,2 13,6 13,7
Rogaland fylke 18,3 17,7 14,5 14,4 11,0
Sogn og Fjordane fylke 13,6 13,6 12,3 11,8 12,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,3 15,6 15,7 13,8
Telemark fylke 17,4 17,4 16,5 14,2 17,8
Troms Romsa fylke 19,3 23,9 21,3 18,9 17,3
Trøndelag fylke 15,2
Vest-Agder fylke 17,6 16,5 13,7 13,9 13,6
Vestfold fylke 19,1 21,6 19,7 18,1 17,5
Østfold fylke 23,6 20,6 18,9 18,4 14,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,1 15,4 16,1 13,8 13,6
Aust-Agder fylke 19,3 19,8 20,0 16,8 18,1
Buskerud fylke 20,6 19,1 18,8 19,3 18,6
Finnmark Finnmárku fylke 28,0 26,4 20,7 22,1 25,3
Hedmark fylke 19,8 18,5 18,6 18,3 15,9
Hordaland fylke 18,0 16,3 16,2 16,2 14,8
Møre og Romsdal fylke 18,2 17,3 16,4 14,7 15,6
Nordland fylke 21,9 23,2 20,4 20,2 17,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,0 16,1 18,9 16,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 19,6 17,0 18,5 16,5 15,8
Oslo fylke 15,9 13,7 13,4 13,2 13,0
Rogaland fylke 18,6 17,8 16,8 13,9 13,8
Sogn og Fjordane fylke 15,1 14,1 11,3 11,5 10,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,0 15,8 14,3 14,6
Telemark fylke 22,9 17,4 17,2 17,8 14,1
Troms Romsa fylke 24,7 18,8 21,0 20,1 17,1
Trøndelag fylke 14,1
Vest-Agder fylke 17,8 18,3 15,8 12,8 13,4
Vestfold fylke 24,7 19,8 20,6 20,9 17,7
Østfold fylke 25,3 22,8 20,1 19,5 18,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,1 16,8 15,2 16,1 13,3
Aust-Agder fylke 21,8 18,4 20,2 21,4 16,4
Buskerud fylke 20,0 20,8 20,1 19,6 19,3
Finnmark Finnmárku fylke 25,2 26,3 26,0 18,8 22,5
Hedmark fylke 23,1 19,8 18,3 19,1 16,9
Hordaland fylke 18,0 17,0 15,2 14,9 15,3
Møre og Romsdal fylke 19,0 17,3 16,7 16,2 14,5
Nordland fylke 24,6 21,7 21,7 19,8 19,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,9 19,1 17,4 18,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,3 20,0 17,8 17,9 15,0
Oslo fylke 14,9 14,6 12,3 12,8 12,2
Rogaland fylke 18,8 18,0 17,0 15,3 13,0
Sogn og Fjordane fylke 13,6 13,4 13,0 10,4 11,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,2 16,0 14,3 13,7
Telemark fylke 20,5 21,5 16,6 17,1 17,2
Troms Romsa fylke 23,4 24,4 18,3 20,0 20,1
Trøndelag fylke 14,2
Vest-Agder fylke 18,2 18,1 17,6 14,4 14,0
Vestfold fylke 21,1 25,2 19,6 21,2 21,4
Østfold fylke 26,4 25,8 23,1 21,5 19,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,2 16,8 16,0 14,2 16,1
Aust-Agder fylke 21,9 22,4 18,1 19,8 20,9
Buskerud fylke 22,7 20,0 19,8 19,4 17,9
Finnmark Finnmárku fylke 26,7 22,5 23,7 24,6 18,9
Hedmark fylke 19,9 22,5 20,1 18,2 17,6
Hordaland fylke 16,1 16,5 16,3 14,7 14,4
Møre og Romsdal fylke 17,6 19,4 17,4 16,5 15,6
Nordland fylke 25,7 21,3 20,6 19,6 19,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,5 20,0 19,8 15,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,9 18,4 20,1 17,8 17,8
Oslo fylke 13,0 14,1 13,6 11,6 11,2
Rogaland fylke 17,8 17,7 17,8 16,3 14,8
Sogn og Fjordane fylke 13,9 13,9 13,1 13,5 9,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,3 13,7 14,8 13,3
Telemark fylke 21,0 20,6 21,6 17,2 17,5
Troms Romsa fylke 22,2 20,9 21,6 17,3 18,2
Trøndelag fylke 14,1
Vest-Agder fylke 20,8 18,7 17,8 15,2 13,7
Vestfold fylke 22,7 21,7 24,7 20,2 21,1
Østfold fylke 26,4 26,1 25,6 23,0 20,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,1 17,6 17,2 15,8 14,4
Aust-Agder fylke 22,8 21,8 21,1 18,9 19,4
Buskerud fylke 21,9 22,3 20,1 20,2 18,7
Finnmark Finnmárku fylke 22,5 23,7 23,6 22,5 21,1
Hedmark fylke 21,4 20,6 22,1 20,2 18,6
Hordaland fylke 15,0 15,2 15,9 15,4 14,0
Møre og Romsdal fylke 17,7 18,1 19,5 18,1 16,1
Nordland fylke 24,5 24,9 21,0 20,1 20,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,5 21,6 20,1 18,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,9 20,1 19,0 20,6 18,2
Oslo fylke 12,6 11,9 12,5 12,7 10,7
Rogaland fylke 16,3 17,6 17,1 16,6 16,4
Sogn og Fjordane fylke 17,3 14,9 12,9 14,4 13,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,0 14,3 13,6 14,7
Telemark fylke 20,1 21,6 20,8 20,5 15,9
Troms Romsa fylke 25,1 21,3 19,9 20,7 15,9
Trøndelag fylke 13,5
Vest-Agder fylke 19,3 20,1 17,8 17,5 13,8
Vestfold fylke 25,3 23,5 22,1 23,8 19,9
Østfold fylke 26,1 25,5 25,6 24,2 22,2
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 18,4 16,8 16,5 16,3 15,3
Aust-Agder fylke 18,3 21,6 20,8 19,6 18,8
Buskerud fylke 22,8 20,8 20,4 19,2 20,2
Finnmark Finnmárku fylke 26,4 22,0 22,4 24,3 20,8
Hedmark fylke 20,9 20,6 21,5 20,7 21,6
Hordaland fylke 15,8 14,7 15,1 15,6 14,6
Møre og Romsdal fylke 18,4 19,0 18,0 19,1 17,2
Nordland fylke 24,3 22,4 24,7 21,0 20,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,5 22,6 22,6 21,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,2 19,1 20,5 19,0 20,8
Oslo fylke 12,1 11,0 10,1 10,9 10,6
Rogaland fylke 17,4 15,8 17,0 15,8 15,9
Sogn og Fjordane fylke 14,9 18,2 16,2 13,1 14,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,5 15,9 13,7 12,8
Telemark fylke 21,3 20,5 20,5 20,3 20,0
Troms Romsa fylke 22,8 21,7 19,4 19,7 20,6
Trøndelag fylke 15,4
Vest-Agder fylke 17,5 18,7 20,0 16,6 17,7
Vestfold fylke 20,6 22,7 22,7 21,4 24,2
Østfold fylke 26,3 25,8 25,5 25,5 24,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no