Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,6 17,8 16,3 15,9 14,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,2 3,9 3,2 3,5 3,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,5 8,5 7,9 7,1 7,9
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,5 10,8 9,6 10,0 7,2
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 21,1 19,0 18,3 16,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,3 23,9 21,3 18,9 17,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 18,8 21,0 20,1 17,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,4 24,4 18,3 20,0 20,1
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,2 20,9 21,6 17,3 18,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,1 21,3 19,9 20,7 15,9
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,8 21,7 19,4 19,7 20,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no