Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,2 18,6 17,8 16,3 15,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,1 2,2 3,9 3,2 3,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,8 9,5 8,5 7,9 7,1
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,8 10,5 10,8 9,6 10,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,9 24,7 21,1 19,0 18,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,2 19,3 23,9 21,3 18,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,0 24,7 18,8 21,0 20,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,5 23,4 24,4 18,3 20,0
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,2 22,2 20,9 21,6 17,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,8 25,1 21,3 19,9 20,7
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,1 22,8 21,7 19,4 19,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no