Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 23,1 22,4 21,8 21,0 19,0
Nasjonalt 19,2 18,8 18,2 17,6 16,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 3,2 3,7 3,3 4,5 4,8
Nasjonalt 2,3 2,4 2,5 3,2 2,8
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 6,8 7,0 6,2 7,8 6,2
Nasjonalt 4,6 4,7 4,7 4,7 4,6
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 12,3 16,0 13,6 14,2 13,4
Nasjonalt 10,9 10,6 9,5 9,4 8,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 25,6 21,6 24,8 21,0 19,6
Nasjonalt 23,4 21,1 19,9 18,9 17,7
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 30,7 25,4 24,5 24,9 20,9
Nasjonalt 25,3 24,7 22,6 22,2 20,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 30,2 31,7 26,3 24,8 22,7
Nasjonalt 26,1 25,0 24,2 22,5 21,5
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 31,9 29,0 29,3 24,8 22,3
Nasjonalt 25,1 25,3 24,1 23,2 21,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 28,0 30,5 28,5 27,4 23,3
Nasjonalt 24,9 24,4 24,7 23,1 22,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 28,4 27,5 29,4 26,4 26,0
Nasjonalt 24,5 24,5 24,0 24,0 21,9
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke 28,8 26,9 26,5 29,0 24,8
Nasjonalt 24,2 23,9 23,9 23,2 22,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no