Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 17,4 17,0 16,2 16,1 15,5
Aust-Agder fylke 19,0 19,1 17,7 17,7 17,3
Buskerud fylke 21,4 21,2 20,6 19,9 18,6
Finnmark Finnmárku fylke 29,5 29,7 27,0 26,0 24,8
Hedmark fylke 21,5 21,1 20,2 19,2 17,7
Hordaland fylke 17,2 16,8 16,4 16,3 15,5
Møre og Romsdal fylke 17,3 17,6 16,7 15,6 15,0
Nordland fylke 23,2 22,3 21,8 21,4 19,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,2 19,2 18,4 17,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,4 19,8 18,6 18,5 17,6
Oslo fylke 17,9 17,4 17,1 17,1 16,4
Rogaland fylke 17,7 17,4 16,5 15,4 14,7
Sogn og Fjordane fylke 14,4 13,9 13,2 13,4 12,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,8 16,7 16,7 16,1
Telemark fylke 20,3 19,1 19,0 17,9 17,0
Troms Romsa fylke 23,1 22,4 21,8 21,0 19,0
Trøndelag fylke 15,6
Vest-Agder fylke 18,3 17,6 17,1 16,0 14,9
Vestfold fylke 21,2 21,3 20,2 19,2 18,6
Østfold fylke 24,3 23,4 22,1 21,0 19,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 1,9 2,2 2,6 3,5 2,6
Aust-Agder fylke 2,3 1,6 2,8 4,5 3,4
Buskerud fylke 2,4 2,6 3,4 2,5 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 5,0 6,4 4,8 6,0 7,5
Hedmark fylke 3,2 2,0 1,9 2,4 2,5
Hordaland fylke 2,2 1,9 2,1 3,3 2,3
Møre og Romsdal fylke 1,3 2,7 1,5 1,4 2,9
Nordland fylke 2,3 2,7 2,3 4,4 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,2 2,5 1,7 2,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 0,9 2,3 1,5 3,2 2,2
Oslo fylke 4,0 3,7 3,7 4,4 4,1
Rogaland fylke 2,4 2,1 2,9 2,9 2,3
Sogn og Fjordane fylke 0,4 3,3 1,3 2,8 2,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,6 1,7 2,0 2,9
Telemark fylke 1,5 1,5 2,7 2,3 2,1
Troms Romsa fylke 3,2 3,7 3,3 4,5 4,8
Trøndelag fylke 2,1
Vest-Agder fylke 1,5 1,4 2,5 3,1 2,2
Vestfold fylke 2,1 1,5 1,6 1,7 1,9
Østfold fylke 3,0 1,7 2,2 2,8 2,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 4,6 4,2 4,2 4,6 4,6
Aust-Agder fylke 4,2 3,4 5,2 5,0 4,9
Buskerud fylke 4,0 5,1 5,6 4,8 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 9,1 10,0 9,4 10,2 8,2
Hedmark fylke 4,6 6,4 4,5 4,8 5,3
Hordaland fylke 4,4 4,0 3,5 4,0 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 5,1 4,3 4,0 4,5
Nordland fylke 5,6 5,0 5,9 7,6 5,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 6,2 5,1 5,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,1 4,3 3,8 3,7 6,6
Oslo fylke 5,5 5,6 6,2 5,2 5,4
Rogaland fylke 4,0 3,6 4,1 4,4 4,0
Sogn og Fjordane fylke 2,9 3,9 3,7 4,2 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,7 4,8 5,5 3,9
Telemark fylke 4,1 3,5 4,4 4,3 4,8
Troms Romsa fylke 6,8 7,0 6,2 7,8 6,2
Trøndelag fylke 4,1
Vest-Agder fylke 3,6 3,8 3,4 4,5 3,5
Vestfold fylke 4,9 4,4 3,9 3,1 4,7
Østfold fylke 4,5 4,8 3,5 3,8 3,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 7,7 7,7 5,8 5,9 7,0
Aust-Agder fylke 12,9 12,8 9,6 9,8 9,2
Buskerud fylke 13,0 11,1 10,4 10,9 9,6
Finnmark Finnmárku fylke 16,9 23,0 16,6 18,8 18,1
Hedmark fylke 10,5 10,2 11,4 9,0 8,2
Hordaland fylke 8,6 10,9 9,0 10,0 9,6
Møre og Romsdal fylke 10,8 10,5 11,7 10,7 9,2
Nordland fylke 17,2 14,5 14,0 14,2 13,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,5 12,7 11,3 10,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 11,9 9,6 9,4 9,7 10,4
Oslo fylke 8,1 7,5 7,0 7,1 7,0
Rogaland fylke 10,3 11,3 7,5 8,3 8,1
Sogn og Fjordane fylke 11,4 7,9 11,6 13,4 9,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,3 11,4 9,6 10,6
Telemark fylke 9,3 8,6 10,4 10,3 10,0
Troms Romsa fylke 12,3 16,0 13,6 14,2 13,4
Trøndelag fylke 7,9
Vest-Agder fylke 11,5 9,5 9,9 4,3 6,3
Vestfold fylke 11,8 10,1 8,5 8,0 8,3
Østfold fylke 14,7 11,9 10,3 10,2 9,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 21,3 18,8 19,2 17,4 17,2
Aust-Agder fylke 23,3 24,4 17,6 17,9 19,4
Buskerud fylke 26,7 24,0 21,6 20,3 19,5
Finnmark Finnmárku fylke 31,2 33,0 28,2 22,8 24,8
Hedmark fylke 25,4 22,8 20,6 21,2 16,1
Hordaland fylke 22,6 19,7 19,8 18,3 17,6
Møre og Romsdal fylke 20,3 19,1 16,8 16,2 15,9
Nordland fylke 25,8 23,9 20,6 19,5 19,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,0 18,6 17,9 18,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 25,8 21,6 19,8 20,0 15,3
Oslo fylke 23,4 22,1 22,0 19,8 18,8
Rogaland fylke 20,9 18,5 18,1 16,0 15,8
Sogn og Fjordane fylke 16,1 17,1 12,0 15,7 15,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,8 18,9 19,6 18,7
Telemark fylke 22,3 19,4 20,0 20,0 18,5
Troms Romsa fylke 25,6 21,6 24,8 21,0 19,6
Trøndelag fylke 17,7
Vest-Agder fylke 21,8 19,6 19,3 19,6 16,1
Vestfold fylke 26,1 25,0 21,3 20,0 18,9
Østfold fylke 27,2 24,8 21,0 22,3 18,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 22,6 23,1 20,1 21,0 18,7
Aust-Agder fylke 26,9 27,6 26,2 22,0 21,0
Buskerud fylke 28,5 28,3 26,6 24,6 23,6
Finnmark Finnmárku fylke 38,0 31,6 34,6 33,8 30,5
Hedmark fylke 25,2 25,6 24,7 21,1 22,5
Hordaland fylke 23,4 21,8 20,7 22,3 19,3
Møre og Romsdal fylke 20,6 21,8 21,1 18,7 19,8
Nordland fylke 30,4 28,7 27,8 24,7 23,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,8 24,9 22,6 20,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 25,8 27,5 22,2 23,5 24,3
Oslo fylke 24,7 22,2 20,0 22,3 20,0
Rogaland fylke 24,9 24,7 21,7 20,2 18,1
Sogn og Fjordane fylke 21,6 20,8 19,5 17,8 16,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,2 23,2 21,0 21,7
Telemark fylke 29,1 23,9 21,5 22,8 21,4
Troms Romsa fylke 30,7 25,4 24,5 24,9 20,9
Trøndelag fylke 21,4
Vest-Agder fylke 22,8 23,5 20,7 20,7 19,1
Vestfold fylke 25,3 27,8 25,3 23,7 21,1
Østfold fylke 30,2 29,2 25,6 24,4 25,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 23,8 23,8 22,2 21,7 21,5
Aust-Agder fylke 25,6 26,3 22,6 24,8 22,6
Buskerud fylke 29,4 28,9 28,1 28,7 24,2
Finnmark Finnmárku fylke 39,5 38,5 29,8 31,4 29,1
Hedmark fylke 29,0 27,8 27,1 24,3 19,3
Hordaland fylke 24,1 22,3 21,9 20,3 21,2
Møre og Romsdal fylke 22,1 21,4 21,7 21,1 17,8
Nordland fylke 31,0 28,3 28,5 28,0 24,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,4 25,1 24,3 22,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 28,2 24,1 27,0 21,5 21,3
Oslo fylke 24,9 23,3 22,0 21,4 22,8
Rogaland fylke 24,0 23,6 22,5 20,4 19,5
Sogn og Fjordane fylke 20,2 17,3 16,5 17,3 15,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,6 20,9 22,9 19,7
Telemark fylke 24,9 26,9 24,7 21,5 21,2
Troms Romsa fylke 30,2 31,7 26,3 24,8 22,7
Trøndelag fylke 19,0
Vest-Agder fylke 21,6 22,9 23,8 19,8 19,9
Vestfold fylke 29,2 29,0 27,7 24,0 24,7
Østfold fylke 33,5 31,8 30,0 27,0 25,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 24,6 23,2 23,5 22,6 21,0
Aust-Agder fylke 23,0 24,6 25,2 23,2 23,1
Buskerud fylke 27,9 29,3 28,0 28,3 27,0
Finnmark Finnmárku fylke 36,1 40,2 36,6 28,6 27,8
Hedmark fylke 28,9 28,8 27,7 25,5 22,7
Hordaland fylke 21,8 22,0 20,9 21,0 19,0
Møre og Romsdal fylke 22,9 22,5 20,2 21,6 19,9
Nordland fylke 31,0 29,6 27,8 27,8 25,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,7 27,2 24,9 23,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 26,3 27,4 22,9 26,3 20,0
Oslo fylke 23,5 23,7 22,6 21,9 19,7
Rogaland fylke 21,2 23,4 21,6 20,9 19,4
Sogn og Fjordane fylke 17,9 19,4 17,5 13,9 15,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,6 21,3 19,9 20,4
Telemark fylke 26,4 25,2 26,7 22,6 21,0
Troms Romsa fylke 31,9 29,0 29,3 24,8 22,3
Trøndelag fylke 19,4
Vest-Agder fylke 25,5 21,7 21,8 20,3 18,9
Vestfold fylke 29,6 30,7 29,4 27,1 24,7
Østfold fylke 31,8 32,9 32,1 28,6 25,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 24,1 23,7 22,9 22,8 21,6
Aust-Agder fylke 22,7 23,9 24,2 24,3 21,3
Buskerud fylke 28,4 28,0 28,1 27,2 26,2
Finnmark Finnmárku fylke 40,8 33,5 39,5 35,5 29,0
Hedmark fylke 28,7 29,0 28,5 27,2 25,7
Hordaland fylke 22,1 20,5 21,8 20,3 19,4
Møre og Romsdal fylke 23,8 23,9 22,8 18,8 20,1
Nordland fylke 30,7 30,3 28,7 27,2 27,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,6 23,8 26,7 24,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 26,5 25,8 26,9 21,8 25,0
Oslo fylke 20,0 21,8 22,3 21,6 20,6
Rogaland fylke 23,7 20,9 22,5 19,9 19,8
Sogn og Fjordane fylke 15,9 15,1 19,3 16,7 13,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,7 20,3 20,3 17,9
Telemark fylke 27,5 25,2 24,9 25,7 20,9
Troms Romsa fylke 28,0 30,5 28,5 27,4 23,3
Trøndelag fylke 20,1
Vest-Agder fylke 23,9 24,5 20,5 21,3 20,3
Vestfold fylke 29,9 29,3 29,3 28,8 26,5
Østfold fylke 34,7 33,0 33,0 31,1 29,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 24,9 24,4 23,5 23,8 22,7
Aust-Agder fylke 24,8 23,6 23,3 23,6 24,5
Buskerud fylke 28,1 29,0 28,0 27,7 24,7
Finnmark Finnmárku fylke 39,8 38,3 32,5 38,3 33,4
Hedmark fylke 29,5 28,6 28,9 27,8 25,6
Hordaland fylke 20,2 21,2 19,6 21,2 18,8
Møre og Romsdal fylke 24,7 24,2 24,4 21,7 18,9
Nordland fylke 30,1 30,5 30,1 28,3 25,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,0 27,6 25,4 27,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 26,9 27,1 26,8 27,2 22,2
Oslo fylke 20,0 18,8 20,5 20,4 19,5
Rogaland fylke 23,0 23,8 21,1 21,5 18,9
Sogn og Fjordane fylke 17,9 15,5 14,5 18,2 15,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,0 19,2 20,1 19,7
Telemark fylke 28,0 27,5 26,1 24,5 24,4
Troms Romsa fylke 28,4 27,5 29,4 26,4 26,0
Trøndelag fylke 17,9
Vest-Agder fylke 24,2 22,7 24,2 20,0 19,6
Vestfold fylke 27,0 30,0 27,7 30,2 28,1
Østfold fylke 32,5 34,7 32,7 31,7 31,2
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 24,7 24,6 23,8 22,4 22,9
Aust-Agder fylke 26,1 24,5 22,6 23,9 23,8
Buskerud fylke 28,2 28,2 29,0 28,1 26,9
Finnmark Finnmárku fylke 36,0 40,3 36,3 30,7 35,5
Hedmark fylke 31,5 31,1 28,0 28,5 27,3
Hordaland fylke 19,7 19,4 20,8 19,0 20,1
Møre og Romsdal fylke 23,1 26,0 24,6 23,8 21,2
Nordland fylke 28,3 28,6 30,0 30,3 26,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 27,0 27,2 25,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 27,0 27,6 25,6 27,5 27,4
Oslo fylke 17,9 18,0 17,0 18,4 17,9
Rogaland fylke 22,3 22,1 23,5 20,2 20,4
Sogn og Fjordane fylke 20,7 18,8 17,1 14,0 18,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,4 18,2 19,2 18,5
Telemark fylke 28,0 27,6 27,6 25,0 24,6
Troms Romsa fylke 28,8 26,9 26,5 29,0 24,8
Trøndelag fylke 20,8
Vest-Agder fylke 25,1 24,3 22,4 23,4 19,2
Vestfold fylke 29,6 26,8 29,0 27,6 28,9
Østfold fylke 35,3 33,0 34,8 32,9 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no