Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,4 21,8 21,0 19,0 18,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,7 3,3 4,5 4,8 3,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,0 6,2 7,8 6,2 5,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,0 13,6 14,2 13,4 11,1
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,6 24,8 21,0 19,6 18,9
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,4 24,5 24,9 20,9 21,4
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 31,7 26,3 24,8 22,7 21,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,0 29,3 24,8 22,3 22,7
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,5 28,5 27,4 23,3 20,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,5 29,4 26,4 26,0 24,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,9 26,5 29,0 24,8 25,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no