Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,1 22,4 21,8 21,0 19,0
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,2 3,7 3,3 4,5 4,8
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,8 7,0 6,2 7,8 6,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,3 16,0 13,6 14,2 13,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,6 21,6 24,8 21,0 19,6
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,7 25,4 24,5 24,9 20,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,2 31,7 26,3 24,8 22,7
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 31,9 29,0 29,3 24,8 22,3
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,0 30,5 28,5 27,4 23,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,4 27,5 29,4 26,4 26,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,8 26,9 26,5 29,0 24,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no