Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 20,3 19,2 18,6 17,0 16,0
Nasjonalt 16,6 15,9 15,2 14,4 13,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,2 4,0 4,2 3,5
Nasjonalt 2,3 2,4 2,6 2,6 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 7,7 7,0 7,4 7,0 5,9
Nasjonalt 5,7 5,4 5,2 5,0 4,8
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 13,5 11,7 12,3 10,4 9,2
Nasjonalt 8,9 8,0 7,6 7,4 7,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 21,4 22,0 19,7 18,0 17,0
Nasjonalt 19,2 17,8 16,8 15,4 14,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 24,7 22,9 22,0 19,3 19,6
Nasjonalt 21,4 19,5 19,1 17,8 16,7
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 25,7 23,8 22,5 20,0 18,5
Nasjonalt 21,4 20,7 19,4 18,4 16,8
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 26,8 24,2 22,6 21,2 19,6
Nasjonalt 22,1 20,6 20,0 18,4 17,7
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 26,0 25,2 22,7 21,0 19,3
Nasjonalt 21,4 21,4 19,7 19,0 17,8
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 24,8 25,0 23,7 21,4 21,1
Nasjonalt 21,4 21,0 20,8 18,8 18,6
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 24,4 23,3 24,7 22,8 20,6
Nasjonalt 20,7 20,6 20,1 19,8 18,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no