Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 21,0 20,3 19,2 18,6 17,0
Nasjonalt 17,1 16,6 15,9 15,2 14,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 2,7 3,8 3,2 4,0 4,2
Nasjonalt 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 8,1 7,7 7,0 7,4 7,0
Nasjonalt 5,8 5,7 5,4 5,2 5,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 11,4 13,5 11,7 12,3 10,4
Nasjonalt 9,4 8,9 8,0 7,6 7,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 25,2 21,4 22,0 19,7 18,0
Nasjonalt 21,2 19,2 17,8 16,8 15,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 25,4 24,7 22,9 22,0 19,3
Nasjonalt 21,8 21,4 19,5 19,1 17,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 27,5 25,7 23,8 22,5 20,0
Nasjonalt 22,8 21,4 20,7 19,4 18,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 27,9 26,8 24,2 22,6 21,2
Nasjonalt 22,2 22,1 20,6 20,0 18,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 25,5 26,0 25,2 22,7 21,0
Nasjonalt 21,8 21,4 21,4 19,7 19,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 26,8 24,8 25,0 23,7 21,4
Nasjonalt 21,5 21,4 21,0 20,8 18,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 25,9 24,4 23,3 24,7 22,8
Nasjonalt 21,0 20,7 20,6 20,1 19,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no