Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 15,1 14,7 14,2 13,8 13,2
Aust-Agder fylke 17,6 17,7 16,4 16,2 15,9
Buskerud fylke 19,1 18,5 17,9 17,2 16,4
Finnmark Finnmárku fylke 25,5 25,2 23,1 22,3 21,1
Hedmark fylke 18,7 18,5 17,6 16,8 15,7
Hordaland fylke 15,4 14,9 14,5 14,2 13,4
Møre og Romsdal fylke 15,7 15,8 15,0 14,1 13,3
Nordland fylke 20,9 19,8 19,0 18,3 17,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,2 17,3 16,5 15,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,0 17,5 16,6 16,3 15,4
Oslo fylke 14,9 14,4 13,8 13,8 13,3
Rogaland fylke 16,0 15,5 14,7 13,5 12,7
Sogn og Fjordane fylke 13,1 12,6 12,1 11,9 11,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,0 14,7 14,5 13,8
Telemark fylke 18,2 17,1 16,7 15,8 14,9
Troms Romsa fylke 21,0 20,3 19,2 18,6 17,0
Trøndelag fylke 13,7
Vest-Agder fylke 16,6 16,0 15,3 13,9 13,2
Vestfold fylke 19,0 19,0 17,8 17,2 16,7
Østfold fylke 21,7 20,6 19,5 18,4 17,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 2,0 2,1 2,4 2,7 2,5
Aust-Agder fylke 2,7 2,2 2,2 3,0 2,5
Buskerud fylke 2,4 2,6 3,2 2,4 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,2 5,3 4,0 5,3 6,2
Hedmark fylke 2,7 2,0 2,3 2,3 2,9
Hordaland fylke 2,1 1,9 1,9 2,4 1,9
Møre og Romsdal fylke 1,2 2,3 1,6 1,1 2,3
Nordland fylke 2,1 2,2 2,1 3,7 3,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,5 2,1 1,6 2,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 1,0 1,9 1,6 2,4 1,9
Oslo fylke 3,7 3,6 3,9 3,6 4,1
Rogaland fylke 2,2 2,1 2,5 2,6 2,2
Sogn og Fjordane fylke 0,8 2,8 1,8 2,5 2,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,1 1,8 2,0 2,4
Telemark fylke 1,7 1,9 2,7 2,3 2,2
Troms Romsa fylke 2,7 3,8 3,2 4,0 4,2
Trøndelag fylke 2,0
Vest-Agder fylke 1,8 1,6 2,2 2,8 2,3
Vestfold fylke 2,1 1,6 1,3 1,7 1,8
Østfold fylke 2,5 1,8 2,1 2,3 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 6,3 6,1 5,6 5,6 5,4
Aust-Agder fylke 5,4 5,1 6,6 5,7 5,4
Buskerud fylke 5,8 5,9 6,4 5,1 4,7
Finnmark Finnmárku fylke 10,4 9,7 8,5 9,4 8,5
Hedmark fylke 5,5 6,9 5,3 5,4 5,5
Hordaland fylke 5,1 4,9 4,4 4,5 4,2
Møre og Romsdal fylke 5,5 6,0 4,9 4,7 4,7
Nordland fylke 6,7 5,8 5,8 7,2 6,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 5,1 8,6 5,4 5,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 5,7 5,2 4,9 4,9 5,7
Oslo fylke 6,4 6,1 6,4 6,0 6,0
Rogaland fylke 5,2 4,6 4,3 4,6 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,5 4,4 5,3 4,7 4,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 5,9 5,8 6,5 4,7
Telemark fylke 5,0 4,5 4,8 4,8 5,1
Troms Romsa fylke 8,1 7,7 7,0 7,4 7,0
Trøndelag fylke 4,8
Vest-Agder fylke 5,1 4,9 5,5 4,4 4,0
Vestfold fylke 5,8 5,6 4,6 4,0 5,0
Østfold fylke 5,6 5,5 4,2 3,3 3,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 6,5 6,4 5,3 5,0 5,9
Aust-Agder fylke 11,2 10,9 8,0 8,6 7,8
Buskerud fylke 11,2 9,4 8,8 8,9 8,3
Finnmark Finnmárku fylke 14,6 19,5 14,9 14,9 13,5
Hedmark fylke 9,3 8,7 9,7 7,6 8,2
Hordaland fylke 7,8 8,2 7,5 7,9 7,5
Møre og Romsdal fylke 9,3 9,3 9,4 8,3 7,5
Nordland fylke 14,0 12,5 10,8 10,5 11,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,7 10,1 10,2 8,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 10,1 8,9 8,5 8,7 8,7
Oslo fylke 6,9 6,1 5,7 5,5 5,7
Rogaland fylke 9,0 8,9 7,1 6,3 6,3
Sogn og Fjordane fylke 9,7 7,4 10,1 11,4 8,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,3 9,2 8,0 7,7
Telemark fylke 8,1 7,5 8,5 7,8 7,8
Troms Romsa fylke 11,4 13,5 11,7 12,3 10,4
Trøndelag fylke 7,2
Vest-Agder fylke 9,5 8,4 7,9 5,0 6,1
Vestfold fylke 10,0 8,3 7,0 7,3 7,1
Østfold fylke 12,3 9,8 8,6 8,1 7,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 18,3 16,4 17,0 15,2 14,4
Aust-Agder fylke 22,2 22,5 17,0 17,5 17,9
Buskerud fylke 23,9 21,7 19,6 17,9 17,1
Finnmark Finnmárku fylke 27,9 30,5 26,7 21,5 21,3
Hedmark fylke 22,0 21,2 17,5 18,5 15,0
Hordaland fylke 20,8 18,5 17,9 16,5 15,1
Møre og Romsdal fylke 19,2 17,9 16,8 15,3 13,8
Nordland fylke 23,1 21,0 18,4 17,1 17,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,9 18,4 17,0 18,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 23,3 20,7 18,0 17,2 14,9
Oslo fylke 20,0 18,5 17,3 16,8 15,6
Rogaland fylke 20,1 17,2 16,5 13,6 13,1
Sogn og Fjordane fylke 15,9 15,2 12,1 14,4 14,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,4 17,3 17,4 16,7
Telemark fylke 22,0 18,5 18,3 19,0 16,1
Troms Romsa fylke 25,2 21,4 22,0 19,7 18,0
Trøndelag fylke 15,2
Vest-Agder fylke 21,0 18,4 17,8 16,7 14,6
Vestfold fylke 23,4 23,1 18,9 17,8 17,3
Østfold fylke 24,2 21,7 19,3 19,5 16,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 18,8 19,4 17,3 18,1 16,1
Aust-Agder fylke 23,4 24,6 22,5 19,8 20,5
Buskerud fylke 24,9 24,1 23,1 21,7 20,5
Finnmark Finnmárku fylke 34,0 28,1 29,5 30,0 26,3
Hedmark fylke 22,1 22,6 21,5 19,0 19,2
Hordaland fylke 20,2 19,3 18,6 18,7 16,4
Møre og Romsdal fylke 19,1 19,1 18,0 17,5 17,1
Nordland fylke 27,4 25,2 23,9 21,3 20,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,2 20,2 20,0 19,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 22,5 23,8 20,1 20,7 19,6
Oslo fylke 19,5 18,6 16,5 17,7 16,8
Rogaland fylke 21,7 21,3 18,2 17,4 14,7
Sogn og Fjordane fylke 17,7 17,4 16,1 15,0 14,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,8 19,4 18,4 18,0
Telemark fylke 23,6 20,9 19,1 18,7 19,7
Troms Romsa fylke 25,4 24,7 22,9 22,0 19,3
Trøndelag fylke 18,4
Vest-Agder fylke 20,2 20,1 17,2 17,3 16,3
Vestfold fylke 22,3 24,9 22,8 21,1 19,4
Østfold fylke 27,0 25,2 22,4 21,6 20,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 20,6 19,9 19,4 18,0 17,9
Aust-Agder fylke 22,6 23,2 21,3 21,2 20,6
Buskerud fylke 25,1 24,1 23,7 24,4 21,5
Finnmark Finnmárku fylke 34,3 33,0 25,5 27,4 27,3
Hedmark fylke 24,6 23,3 23,1 21,5 17,6
Hordaland fylke 21,2 19,3 19,1 18,3 18,1
Møre og Romsdal fylke 20,2 19,5 19,2 18,1 16,7
Nordland fylke 26,8 25,9 24,7 24,2 21,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,8 20,7 21,7 19,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 23,9 20,8 22,9 19,2 18,6
Oslo fylke 20,2 18,3 17,5 17,1 17,6
Rogaland fylke 21,4 20,8 19,7 17,3 16,8
Sogn og Fjordane fylke 17,8 15,7 14,0 14,6 13,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,9 18,5 18,8 17,2
Telemark fylke 24,0 22,6 21,2 19,8 17,8
Troms Romsa fylke 27,5 25,7 23,8 22,5 20,0
Trøndelag fylke 16,7
Vest-Agder fylke 19,8 20,6 20,0 16,3 16,7
Vestfold fylke 27,1 24,7 24,5 22,6 21,4
Østfold fylke 29,6 27,6 25,4 23,4 21,9
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 21,0 20,2 19,6 19,5 17,3
Aust-Agder fylke 22,4 21,7 22,8 22,3 20,1
Buskerud fylke 24,1 25,1 24,2 24,2 23,5
Finnmark Finnmárku fylke 31,3 33,9 31,8 24,0 25,5
Hedmark fylke 26,1 24,5 23,1 22,5 19,9
Hordaland fylke 19,9 19,6 18,2 18,0 17,2
Møre og Romsdal fylke 21,0 20,1 18,5 19,1 17,4
Nordland fylke 28,0 26,0 24,9 24,0 22,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,8 23,3 21,3 20,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 22,5 23,7 20,6 22,3 17,8
Oslo fylke 19,0 18,9 17,2 17,2 15,7
Rogaland fylke 20,1 20,8 19,4 18,2 16,3
Sogn og Fjordane fylke 15,9 16,5 15,3 12,2 13,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,6 18,7 17,2 17,2
Telemark fylke 23,6 23,5 22,1 20,0 19,2
Troms Romsa fylke 27,9 26,8 24,2 22,6 21,2
Trøndelag fylke 16,8
Vest-Agder fylke 22,1 20,0 19,7 17,4 16,5
Vestfold fylke 25,6 28,1 24,8 24,4 23,2
Østfold fylke 29,2 29,6 27,8 25,2 22,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 20,8 20,4 19,6 18,7 19,0
Aust-Agder fylke 22,3 23,2 21,3 22,2 21,1
Buskerud fylke 25,6 24,2 24,0 23,4 22,2
Finnmark Finnmárku fylke 34,0 28,6 32,1 30,5 24,3
Hedmark fylke 24,5 26,0 24,5 22,8 21,9
Hordaland fylke 19,2 18,6 19,2 17,6 16,9
Møre og Romsdal fylke 20,9 21,7 20,2 17,7 18,1
Nordland fylke 28,4 26,2 25,0 23,6 23,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,6 21,9 23,4 20,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 23,0 22,5 23,6 20,0 21,7
Oslo fylke 16,3 17,8 17,7 16,3 15,7
Rogaland fylke 20,9 19,4 20,3 18,2 17,4
Sogn og Fjordane fylke 14,9 14,5 16,4 15,1 11,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,1 17,2 17,7 15,7
Telemark fylke 24,4 23,1 23,3 21,9 19,3
Troms Romsa fylke 25,5 26,0 25,2 22,7 21,0
Trøndelag fylke 17,3
Vest-Agder fylke 22,4 21,8 19,3 18,3 17,1
Vestfold fylke 26,4 25,7 27,1 24,7 24,0
Østfold fylke 30,8 29,7 29,6 27,3 25,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 21,2 21,1 20,5 19,9 18,8
Aust-Agder fylke 23,8 22,7 22,3 21,4 22,1
Buskerud fylke 25,1 25,8 24,2 24,0 21,8
Finnmark Finnmárku fylke 31,2 31,1 28,5 31,0 27,5
Hedmark fylke 25,8 24,8 25,7 24,2 22,2
Hordaland fylke 17,6 18,2 17,8 18,5 16,5
Møre og Romsdal fylke 21,3 21,4 22,0 20,0 17,5
Nordland fylke 27,4 27,9 26,0 24,6 23,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,4 24,7 22,8 23,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,1 23,9 23,3 24,0 20,4
Oslo fylke 16,0 15,1 16,2 16,3 14,8
Rogaland fylke 19,8 20,8 19,2 19,1 17,7
Sogn og Fjordane fylke 17,6 15,3 13,8 16,4 14,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,0 16,9 17,0 17,4
Telemark fylke 24,2 24,7 23,6 22,6 20,6
Troms Romsa fylke 26,8 24,8 25,0 23,7 21,4
Trøndelag fylke 15,8
Vest-Agder fylke 21,9 21,4 21,2 18,8 16,8
Vestfold fylke 26,2 26,9 25,0 27,1 24,2
Østfold fylke 29,3 30,4 29,3 28,3 27,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Akershus fylke 21,5 20,8 20,3 19,5 19,2
Aust-Agder fylke 22,3 23,1 21,7 22,0 21,5
Buskerud fylke 25,6 24,7 24,8 23,9 23,6
Finnmark Finnmárku fylke 31,6 31,4 29,6 27,8 28,7
Hedmark fylke 26,5 26,4 24,8 24,9 24,6
Hordaland fylke 17,8 17,1 18,1 17,3 17,5
Møre og Romsdal fylke 20,9 22,7 21,5 21,5 19,3
Nordland fylke 26,4 25,6 27,6 26,0 23,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,5 24,9 25,0 23,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 23,7 23,6 23,3 23,6 24,2
Oslo fylke 14,8 14,2 13,3 14,4 14,0
Rogaland fylke 19,9 19,1 20,4 18,2 18,3
Sogn og Fjordane fylke 18,0 18,5 16,7 13,6 16,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,1 17,1 16,6 15,8
Telemark fylke 24,9 24,2 24,2 22,8 22,3
Troms Romsa fylke 25,9 24,4 23,3 24,7 22,8
Trøndelag fylke 18,2
Vest-Agder fylke 21,4 21,7 21,2 20,2 18,5
Vestfold fylke 25,2 24,8 26,0 24,7 26,7
Østfold fylke 30,9 29,4 30,5 29,3 28,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no