Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,3 19,2 18,6 17,0 16,0
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,8 3,2 4,0 4,2 3,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,7 7,0 7,4 7,0 5,9
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,5 11,7 12,3 10,4 9,2
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 22,0 19,7 18,0 17,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 22,9 22,0 19,3 19,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,7 23,8 22,5 20,0 18,5
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,8 24,2 22,6 21,2 19,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,0 25,2 22,7 21,0 19,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,8 25,0 23,7 21,4 21,1
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,4 23,3 24,7 22,8 20,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no