Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 20,3 19,2 18,6 17,0
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,7 3,8 3,2 4,0 4,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,1 7,7 7,0 7,4 7,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,4 13,5 11,7 12,3 10,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,2 21,4 22,0 19,7 18,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,4 24,7 22,9 22,0 19,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,5 25,7 23,8 22,5 20,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,9 26,8 24,2 22,6 21,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,5 26,0 25,2 22,7 21,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,8 24,8 25,0 23,7 21,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,9 24,4 23,3 24,7 22,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no