Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,5 21,0 20,3 19,2 18,6
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,4 2,7 3,8 3,2 4,0
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,3 8,1 7,7 7,0 7,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,1 11,4 13,5 11,7 12,3
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,4 25,2 21,4 22,0 19,7
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,6 25,4 24,7 22,9 22,0
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,3 27,5 25,7 23,8 22,5
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,4 27,9 26,8 24,2 22,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,8 25,5 26,0 25,2 22,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,6 26,8 24,8 25,0 23,7
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,3 25,9 24,4 23,3 24,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no