Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)

- 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Troms Romsa fylke Nasjonalt
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 15,4 11,6
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 7,4 8,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no