Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 16,8 15,3 14,9 17,0 15,4
Nasjonalt 12,9 11,9 11,7 11,5 11,6
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 9,1 9,1 8,4 7,7 7,4
Nasjonalt 8,1 8,8 8,9 8,5 8,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no