Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 17,5 14,9 15,9 16,0 14,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 9,3 9,9 9,1 7,7 7,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no