Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.

- 23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Troms Romsa fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 16,8 13,1
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 8,7 8,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no