Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- 23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Akershus fylke 15,7 15,0 13,8 14,1 13,6
Aust-Agder fylke 11,9 10,0 10,1 13,4 9,8
Buskerud fylke 17,6 16,5 16,2 16,7 15,4
Finnmark Finnmárku fylke 29,3 21,3 25,6 24,0 18,8
Hedmark fylke 16,2 16,8 15,2 15,7 13,2
Hordaland fylke 15,1 12,2 11,5 10,4 10,4
Møre og Romsdal fylke 15,6 14,0 12,7 10,3 12,3
Nordland fylke 20,4 18,6 18,0 16,4 15,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,5 12,9 14,4 12,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 16,1 15,6 16,2 13,5 16,0
Oslo fylke 12,5 12,3 12,7 12,6 12,4
Rogaland fylke 15,3 11,3 11,6 9,9 9,9
Sogn og Fjordane fylke 9,4 9,6 10,8 9,8 8,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,3 11,2 10,8 9,7
Telemark fylke 14,8 11,8 12,8 12,8 9,1
Troms Romsa fylke 18,7 19,7 18,7 18,4 15,3
Trøndelag fylke 11,3
Vest-Agder fylke 14,4 11,6 9,4 11,5 10,0
Vestfold fylke 17,4 16,1 15,2 15,2 14,3
Østfold fylke 21,3 18,3 17,2 17,6 16,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Akershus fylke 8,4 8,7 9,1 8,7 8,0
Aust-Agder fylke 10,8 13,8 14,1 10,9 11,5
Buskerud fylke 10,8 11,6 11,8 10,5 10,7
Finnmark Finnmárku fylke 11,5 12,1 14,0 11,5 10,2
Hedmark fylke 12,5 12,2 13,4 11,5 12,5
Hordaland fylke 7,0 8,3 10,3 9,9 9,0
Møre og Romsdal fylke 8,1 9,8 10,1 8,5 7,8
Nordland fylke 10,4 11,8 10,7 10,8 11,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,1 11,0 12,3 11,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 10,4 10,2 10,8 8,4 9,0
Oslo fylke 7,5 9,5 9,6 8,9 8,2
Rogaland fylke 8,4 9,6 10,9 10,1 9,9
Sogn og Fjordane fylke 6,5 5,5 8,5 6,8 5,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,4 9,2 9,5 8,2
Telemark fylke 12,7 13,4 12,0 12,9 11,8
Troms Romsa fylke 9,3 10,8 9,8 9,0 8,0
Trøndelag fylke 8,8
Vest-Agder fylke 9,5 12,9 11,2 9,8 10,4
Vestfold fylke 12,5 13,3 14,1 13,6 12,2
Østfold fylke 13,4 14,7 15,8 13,5 12,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no