Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 16,8 16,6 16,0 14,9 13,4
Nasjonalt 13,1 11,7 11,5 10,8 10,3
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 8,7 9,4 9,1 7,8 7,5
Nasjonalt 8,8 9,7 10,0 8,9 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no