Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- 22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Akershus fylke 15,5 13,2 13,2 13,6 11,8
Aust-Agder fylke 10,9 11,2 11,8 10,6 11,3
Buskerud fylke 16,3 16,8 16,5 16,7 14,9
Finnmark Finnmárku fylke 24,4 24,2 23,3 18,6 16,8
Hedmark fylke 17,1 14,5 15,2 13,3 12,2
Hordaland fylke 14,4 11,3 10,2 10,4 9,7
Møre og Romsdal fylke 15,1 12,4 10,5 11,9 10,7
Nordland fylke 19,8 17,5 17,2 15,5 16,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,2 14,5 14,0 12,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 16,3 15,3 13,5 15,8 12,8
Oslo fylke 13,7 13,6 12,7 12,1 11,3
Rogaland fylke 13,0 12,5 10,2 9,7 9,1
Sogn og Fjordane fylke 11,4 10,2 9,8 8,4 8,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,3 10,5 9,7 10,9
Telemark fylke 11,6 12,0 12,2 10,5 11,3
Troms Romsa fylke 20,6 16,7 17,3 14,3 14,7
Trøndelag fylke 10,4
Vest-Agder fylke 13,2 10,6 10,1 9,8 9,2
Vestfold fylke 16,4 16,3 14,3 14,0 13,2
Østfold fylke 18,0 16,5 18,3 14,8 14,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Akershus fylke 9,0 10,0 10,3 9,0 9,2
Aust-Agder fylke 12,1 13,5 13,3 12,7 11,8
Buskerud fylke 11,5 12,5 11,5 11,6 12,1
Finnmark Finnmárku fylke 11,7 16,0 13,2 10,0 10,9
Hedmark fylke 11,8 14,2 12,5 12,2 10,6
Hordaland fylke 7,5 10,7 10,7 10,6 9,2
Møre og Romsdal fylke 7,7 10,1 9,7 9,7 9,2
Nordland fylke 11,3 12,1 10,6 12,3 9,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,4 12,7 10,9 10,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 10,0 12,2 9,4 10,5 7,3
Oslo fylke 9,8 10,1 10,0 9,8 8,5
Rogaland fylke 8,2 10,9 11,4 11,2 10,2
Sogn og Fjordane fylke 6,5 9,1 7,6 5,4 7,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,4 10,8 10,2 9,5
Telemark fylke 14,9 13,2 14,5 12,0 9,7
Troms Romsa fylke 11,3 12,3 11,9 10,5 7,6
Trøndelag fylke 9,0
Vest-Agder fylke 12,2 11,1 11,7 10,5 9,6
Vestfold fylke 13,2 14,4 15,1 13,1 11,5
Østfold fylke 13,8 16,4 13,8 13,8 11,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no