Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)

- 21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Akershus fylke 9,6 11,8 7,3
Aust-Agder fylke 8,5 10,3 6,4
Buskerud fylke 12,3 14,8 9,2
Finnmark Finnmárku fylke 15,8 18,7 12,1
Hedmark fylke 10,1 11,5 8,5
Hordaland fylke 8,9 9,9 7,8
Møre og Romsdal fylke 8,9 10,4 7,3
Nordland fylke 12,2 14,3 9,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,7 12,3 7,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 11,1 12,6 9,2
Oslo fylke 8,5 11,0 6,3
Rogaland fylke 7,7 8,8 6,4
Sogn og Fjordane fylke 6,8 8,3 5,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,9 10,7 6,9
Telemark fylke 7,6 8,6 6,6
Troms Romsa fylke 13,6 15,9 11,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 6,6 8,6 4,5
Vestfold fylke 9,9 11,5 7,9
Østfold fylke 10,9 13,2 8,5
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Akershus fylke 8,3 9,9 6,5
Aust-Agder fylke 12,6 14,5 10,4
Buskerud fylke 12,1 13,9 10,1
Finnmark Finnmárku fylke 11,6 12,7 10,0
Hedmark fylke 11,4 12,8 9,8
Hordaland fylke 9,4 10,4 8,4
Møre og Romsdal fylke 9,1 10,7 7,4
Nordland fylke 12,0 13,7 10,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,7 9,7 9,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 8,2 8,9 7,3
Oslo fylke 8,6 10,4 7,0
Rogaland fylke 9,6 11,6 7,5
Sogn og Fjordane fylke 7,7 9,0 6,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,3 8,9 7,7
Telemark fylke 12,1 12,9 11,3
Troms Romsa fylke 8,9 8,9 8,9
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 9,7 11,2 8,3
Vestfold fylke 12,7 12,5 13,0
Østfold fylke 12,5 13,8 11,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no