Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- 21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2013 2014 2015 2016 2017
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 15,0 15,6 11,9 12,3 11,2
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 9,0 9,0 6,8 8,7 8,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no