Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- 21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Akershus fylke 14,2 13,0 12,1 11,8 12,4
Aust-Agder fylke 12,2 12,1 9,5 10,3 9,4
Buskerud fylke 17,1 16,5 14,9 14,8 13,3
Finnmark Finnmárku fylke 27,5 22,3 17,1 18,7 18,4
Hedmark fylke 14,5 13,9 13,1 11,5 10,2
Hordaland fylke 14,0 11,1 10,4 9,9 10,8
Møre og Romsdal fylke 14,1 10,6 10,5 10,4 9,2
Nordland fylke 19,9 15,6 15,2 14,3 15,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,1 12,7 12,6 12,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,3 13,6 15,1 12,6 11,9
Oslo fylke 13,6 12,2 10,8 11,0 11,4
Rogaland fylke 14,6 12,2 9,3 8,8 9,1
Sogn og Fjordane fylke 13,1 10,0 9,5 8,3 8,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,7 9,9 11,1 10,7
Telemark fylke 12,8 11,1 9,6 8,6 9,8
Troms Romsa fylke 19,2 18,7 15,5 15,9 12,6
Trøndelag fylke 10,1
Vest-Agder fylke 9,9 10,2 10,9 8,6 8,5
Vestfold fylke 16,9 13,6 13,6 11,5 12,1
Østfold fylke 18,7 15,2 14,3 13,2 11,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Akershus fylke 9,6 10,8 10,1 9,9 9,1
Aust-Agder fylke 13,4 14,1 13,1 14,5 13,2
Buskerud fylke 12,3 12,4 13,2 13,9 10,9
Finnmark Finnmárku fylke 12,0 16,1 12,7 12,7 10,6
Hedmark fylke 14,6 13,8 14,0 12,8 9,1
Hordaland fylke 10,2 11,2 11,4 10,4 10,4
Møre og Romsdal fylke 8,0 10,8 11,2 10,7 8,6
Nordland fylke 11,0 12,8 13,3 13,7 9,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,3 12,4 11,7 9,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 9,9 10,5 11,9 8,9 9,3
Oslo fylke 11,2 11,1 11,1 10,4 11,4
Rogaland fylke 9,4 11,5 13,2 11,6 10,4
Sogn og Fjordane fylke 7,1 7,2 7,0 9,0 6,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,0 11,0 11,8 8,9
Telemark fylke 12,1 15,8 15,1 12,9 11,4
Troms Romsa fylke 11,0 13,0 10,8 8,9 10,0
Trøndelag fylke 8,9
Vest-Agder fylke 11,7 12,7 12,9 11,2 11,4
Vestfold fylke 12,3 15,4 14,2 12,5 12,6
Østfold fylke 14,8 16,6 15,7 13,8 13,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no