Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg

- 21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 17,5 15,6 14,0 13,6 10,8
Nasjonalt 13,0 10,9 10,2 9,5 9,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke (utgått) 10,0 10,1 9,8 8,9 9,2
Nasjonalt 9,8 10,4 10,5 9,9 9,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no