Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2013 2014 2015 2016 2017
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 17,8 17,5 15,6 14,0 13,6
Nasjonalt 13,2 13,0 10,9 10,2 9,5
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 10,6 10,0 10,1 9,8 8,9
Nasjonalt 9,9 9,8 10,4 10,5 9,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no