Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- 20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Akershus fylke 8,0 8,2 7,4 7,7 7,5
Aust-Agder fylke 8,1 10,9 7,8 6,5 9,6
Buskerud fylke 11,7 9,1 9,4 9,2 8,5
Finnmark Finnmárku fylke 19,3 14,7 11,2 14,4 14,1
Hedmark fylke 9,7 8,1 9,0 7,5 5,8
Hordaland fylke 10,5 8,7 8,8 7,6 6,7
Møre og Romsdal fylke 10,4 8,1 7,3 7,4 7,4
Nordland fylke 14,4 12,2 10,3 9,7 8,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,9 6,7 7,5 8,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 10,9 9,4 9,4 8,7 7,3
Oslo fylke 8,6 8,0 6,0 7,4 6,6
Rogaland fylke 11,3 9,7 6,9 6,8 5,1
Sogn og Fjordane fylke 7,5 7,6 5,2 6,1 4,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,7 8,4 7,6 6,5
Telemark fylke 9,1 6,9 5,7 7,2 6,7
Troms Romsa fylke 11,8 14,0 12,4 10,1 9,5
Trøndelag fylke 7,9
Vest-Agder fylke 8,3 6,5 6,2 5,8 5,4
Vestfold fylke 9,1 9,9 8,3 8,3 8,5
Østfold fylke 12,4 9,1 7,6 7,6 6,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Akershus fylke 6,5 7,1 6,8 7,1 5,9
Aust-Agder fylke 11,3 10,6 10,6 10,7 10,4
Buskerud fylke 9,3 10,4 9,6 9,4 8,5
Finnmark Finnmárku fylke 10,2 9,6 11,9 11,2 7,3
Hedmark fylke 9,1 11,2 8,8 9,1 9,6
Hordaland fylke 6,6 8,1 7,4 7,3 6,7
Møre og Romsdal fylke 7,0 7,8 7,3 8,8 6,7
Nordland fylke 9,8 9,2 9,5 8,0 8,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,3 8,7 9,7 10,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 7,9 10,3 8,2 9,0 7,3
Oslo fylke 6,1 7,3 7,2 6,2 7,1
Rogaland fylke 7,0 8,0 7,6 7,6 5,9
Sogn og Fjordane fylke 6,0 5,9 7,1 5,7 7,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,6 7,1 8,1 7,3
Telemark fylke 8,3 10,5 10,8 7,0 11,0
Troms Romsa fylke 7,5 9,9 8,8 8,8 7,9
Trøndelag fylke 7,3
Vest-Agder fylke 9,3 10,0 7,5 8,2 8,2
Vestfold fylke 9,9 11,8 11,4 9,9 9,1
Østfold fylke 11,1 11,5 11,3 10,8 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no