Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- 20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Akershus fylke 13,1 12,4 10,5 11,6 10,4
Aust-Agder fylke 13,3 12,5 11,1 9,6 9,2
Buskerud fylke 17,8 14,7 15,3 13,6 13,0
Finnmark Finnmárku fylke 26,0 18,2 20,6 20,1 19,0
Hedmark fylke 14,0 11,6 11,9 10,4 11,0
Hordaland fylke 14,1 10,4 9,9 10,7 9,3
Møre og Romsdal fylke 12,4 10,2 9,9 9,0 10,6
Nordland fylke 18,7 16,6 14,9 14,0 14,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,9 12,7 11,6 11,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 14,8 15,0 11,2 12,5 13,1
Oslo fylke 13,5 10,5 9,8 10,7 10,3
Rogaland fylke 15,4 11,3 9,9 9,2 7,9
Sogn og Fjordane fylke 14,7 10,8 11,8 10,6 7,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,5 11,7 11,0 12,6
Telemark fylke 14,2 9,0 7,6 8,8 11,2
Troms Romsa fylke 18,9 14,3 13,9 13,4 11,7
Trøndelag fylke 11,6
Vest-Agder fylke 11,7 10,8 7,8 8,0 8,3
Vestfold fylke 12,9 13,5 12,1 11,3 10,0
Østfold fylke 16,3 12,9 12,6 11,3 13,1
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Akershus fylke 9,5 10,6 9,5 9,3 8,3
Aust-Agder fylke 13,6 15,1 15,2 12,4 11,8
Buskerud fylke 10,7 13,6 11,3 11,0 10,6
Finnmark Finnmárku fylke 12,0 13,5 14,0 13,7 11,5
Hedmark fylke 11,3 14,0 12,8 10,7 11,5
Hordaland fylke 9,3 11,4 10,9 11,6 10,0
Møre og Romsdal fylke 8,2 11,6 11,2 9,7 9,1
Nordland fylke 11,7 12,1 12,8 10,7 8,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,9 12,2 11,0 9,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 11,0 12,5 11,0 11,0 11,2
Oslo fylke 11,2 11,6 10,2 11,5 9,7
Rogaland fylke 9,4 13,4 11,8 11,0 10,2
Sogn og Fjordane fylke 6,9 10,0 7,7 7,2 8,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,6 11,5 10,0 9,1
Telemark fylke 14,9 14,9 13,9 14,0 10,3
Troms Romsa fylke 11,8 11,1 10,6 11,5 9,3
Trøndelag fylke 9,8
Vest-Agder fylke 11,0 12,7 12,9 12,7 10,8
Vestfold fylke 12,4 14,3 13,3 12,4 11,1
Østfold fylke 13,9 16,3 13,0 13,1 12,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no