Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 15,6 14,2 13,2 11,8 10,6
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 9,8 10,5 9,7 10,2 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no