Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- 19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Akershus fylke 9,2 6,9 8,1 7,2 5,9
Aust-Agder fylke 12,3 8,8 7,8 6,3 8,2
Buskerud fylke 11,2 8,8 7,9 7,1 6,6
Finnmark Finnmárku fylke 15,9 15,7 13,6 12,5 9,4
Hedmark fylke 8,4 9,0 5,2 5,7 6,2
Hordaland fylke 11,5 9,3 7,5 7,1 5,9
Møre og Romsdal fylke 10,6 8,3 8,4 7,0 5,7
Nordland fylke 11,4 9,6 8,4 6,1 8,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,2 9,5 6,8 7,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 11,1 11,3 7,3 7,1 7,1
Oslo fylke 7,8 6,6 6,1 6,2 6,0
Rogaland fylke 12,0 8,3 6,8 4,9 4,4
Sogn og Fjordane fylke 9,6 6,9 6,2 4,5 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,5 8,5 6,5 8,0
Telemark fylke 10,9 6,3 6,9 8,6 5,6
Troms Romsa fylke 15,5 11,3 10,2 10,9 9,6
Trøndelag fylke 6,2
Vest-Agder fylke 10,5 8,0 6,8 6,2 5,3
Vestfold fylke 10,5 9,7 8,6 6,8 7,3
Østfold fylke 10,4 7,1 7,6 6,7 5,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Akershus fylke 5,9 6,9 6,4 5,7 5,3
Aust-Agder fylke 8,8 11,6 8,5 10,7 7,9
Buskerud fylke 9,7 10,3 9,4 8,1 7,9
Finnmark Finnmárku fylke 8,3 11,7 11,4 7,6 7,9
Hedmark fylke 9,9 10,4 8,9 9,6 7,6
Hordaland fylke 7,6 8,0 8,3 7,7 6,8
Møre og Romsdal fylke 7,3 8,2 8,5 7,2 5,9
Nordland fylke 8,9 8,4 7,8 8,1 7,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,6 8,8 9,2 10,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 9,4 8,2 8,9 7,0 7,3
Oslo fylke 8,8 8,4 6,8 7,8 6,3
Rogaland fylke 7,3 7,4 7,9 6,2 5,7
Sogn og Fjordane fylke 6,1 6,0 6,1 8,5 8,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,4 7,3 8,3 6,5
Telemark fylke 10,7 11,2 9,8 9,2 7,9
Troms Romsa fylke 9,2 9,8 8,9 7,3 6,7
Trøndelag fylke 6,4
Vest-Agder fylke 9,6 9,1 9,5 7,7 7,9
Vestfold fylke 9,9 11,1 7,6 8,5 8,4
Østfold fylke 10,5 11,4 9,8 9,7 8,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no