Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 15,4 11,5 11,2 10,6 10,0
Nasjonalt 11,2 9,0 8,1 7,6 7,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 9,8 9,9 10,8 9,0 8,0
Nasjonalt 10,0 10,2 9,8 9,1 8,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no